Nieuwsbrief

Privacybeleid

Artikelen

Een Gedachte van Riek

Dankbaarheid en schaarste
 Een gedachte van Riek

‘Wees dankbaar dat dit ….’, ‘wees dankbaar dat dat….’, ‘wees dankbaar dat zus….’, wees dankbaar dat zo….’.

We proberen dankbaar te zijn terwijl we schaarste ervaren, of pijn of verlies. We proberen dankbaar te zijn terwijl we om ons heen kijken en ondertussen verschillen zien in welzijn en welvaart, of in zaken die we meer of minder waarderen enz. We proberen dankbaar te zijn maar falen.

De onmogelijkheid om werkelijke dankbaarheid te ervaren in een denksysteem gebouwd op schaarste ligt in het (willen) zien van verschillen waardoor angst meester wordt over onze ervaring. Een wereld geprojecteerd vanuit dat denksysteem bevestigt het oordeel van ons gelijk voortdurend. En we proberen het ene gat te stoppen met het andere om ons te verlossen van de angst voor verlies. In de Cursus wordt het beschreven als het eindeloos zoeken naar afgoden. Want wij hebben ons eigen plan van verlossing opgesteld in de hoop hiermee rust, vrede en geluk te vinden.

Toch zijn er die momenten van werkelijke dankbaarheid die niet op energerlei wijze gebaseerd zijn op welke omstandigheden ook, maar op de overweldigende ervaring van verbinding en delen. Een ervaring van geluk, vrijheid van angst om het bestaan, een diepe vrede, een ervaring van vereniging, diepe vreugde en van volkomen veiligheid. Dat is de ervaring die de Cursus ons wil aanreiken, elk moment want dankbaarheid is een deel van liefde. Als we falen in ons zoeken naar die ervaring is dat omdat we die buiten onszelf in een afgod zoeken. Je zoekt waar het niet te vinden is. In de droom van een wereld van vormen kan een dergelijke oplossing niet gevonden worden. Maar als je luistert met de heiligheid die zowel binnenin jou en je broeder gevonden kan worden vindt je het Zelf dat geen schaarste noch angst kent. De voorwaarde om te kunnen luisteren met heiligheid? De bereidheid niet te oordelen want wat je denkt te zien is jouw versie van schaarste en verlies, en daar is het niet waar heiligheid verblijft.

Wil je meer weten?

Tekst Hoofdstuk 29 Het Ontwaken - VII. Zoek niet buiten jezelf, pag. 636
en VIII. De antichrist, pag. 638

Men zegt dat de ervaring de mensen wijs maakt. Dat is een kromme redenering. Als er niets hogers dan de ervaring zou bestaan, zou de mens krankzinnig worden.

Vorige edities:

TOP