Nieuwsbrief

Privacybeleid

Artikelen

Een Gedachte van Riek

Een geest in angst vraagt om heling
 Kierkegaard is een Deense wijsgeer en protestantse theoloog.

Kijk om je heen naar jouw wereld, nu. Kijk naar al de angst veroorzakende gebeurtenissen en situaties waarvan je zeker bent dat die jou of anderen in jouw of hun bestaan bedreigen.

Kijk rond in je geest. Er is geen oplossing daarvoor. Hoor je mij: er is daarvoor geen oplossing.

Waarom niet? Niets kan veranderen zolang jij de wereld in gedachten houdt alsof die niets uitstaande heeft met hoe jij over jezelf denkt, en wat je denkt dat je bent. Waarom? Projectie maakt waarneming. Niet andersom.

Wat jij denkt dat afgescheiden is van jou is in werkelijkheid een projectie van jouw geest, een projectie van wat jij ziet in je eigen geest en niet aanvaardbaar acht, of er gewoon simpelweg tegen oordeelt.

En jij gelooft dat wat jij buiten jezelf ziet de werkelijkheid is, de oorzaak van, en jij bent het gevolg. Natuurlijk!! Hoe kun je niet geloven in wat je zelf maakt?Toch, zelfs hier werken de Wetten van God. Ideeën verlaten hun bron niet, niets is ooit afgescheiden van jou. Als je ontdekt hoe dat werkelijk werkt is het ook jouw bevrijding en bescherming.

En op een bepaald niveau weet je natuurlijk dat je het zelf allemaal verzint, en dat jij jouw broeder kruisigt door hem niet te zien zoals hij in werkelijkheid is, de Christus. Je voelt een alles door dringend gevoel van schuld. Hoewel jij je niet bewust bent waar dat vandaan komt. Deze gespletenheid van geest die zich uitdrukt in jouw projecties vraagt om heling. Dit gevoel van gevaar dat het ego heeft veroorzaakt vraagt om heling door vergeten: niet als dissociatie maar een in de plaats komen van.

Hoe? Het vergeten van dit gevoel van gevaar dat samengaat met de wetten van het ego, vindt plaats door het aanvaarden van het licht van de Visie van de Heilige Geest. Het is de ervaring van verbondenheid door het verdwijnen van de beperkingen die jij jouw geest hebt opgelegd. En door de aanvaarding van deze ervaring als waardevol, verliest het ego zijn grip op jouw geest. Illusies verdwijnen als je het doel dat zij hebben loslaat. Hun doel is afgescheidenheid, en als je de visie van de Heilige Geest aanvaard, ontken je de afscheiding met zijn gevolgen.

Samen met de visie van de Heilige Geest komt ook het herontwaken van de Wetten van God in jouw eigen geest.

Jij wordt niet gevraagd om “zomaar “ zonder grond gelukkig te zijn temidden van al de onrust van deze wereld. Er is een werkelijke grond voor geluk die jij hebt afgewezen door jezelf als afgescheiden te zien. Jou wordt nu gevraagd te aanvaarden dat jij het zelf bent die deze wereld verlangt te zien zoals je deze nu ziet, omdat het jouw krankzinnige idee vertegenwoordigt welke jij er over jezelf op na houdt. Krankzinnig, want wie denkt dat hij schuld en pijn als noodzakelijk ziet om te bestaan, kan niet geestelijk gezond worden genoemd toch? Maar jij kunt dat geloof erin niet zelf ongedaan maken.

Jij wordt nu gevraagd om ervoor te kiezen de Heilige Geest jou te laten vertellen wie jij bent en wat jij bent, en wat je samen bent met je broeder. En hoe de wetten van God in jou werken en door jou heen werken in deze wereld.

Als jij uitgelicht wilt worden uit de manier waarop jij jezelf nu ziet, heb je het licht nodig van de Visie van de heilige Geest. Hij ziet jou in een ander licht dan waarin jij jezelf ziet. Maar dat licht waarmee Hij jou ziet is je eigen licht dat jij deelt met je broeder. Het is niet buiten jou, net zomin als jouw broeder buiten jou is en dat kun je ontdekken door jouw licht te delen met allen.
Er is een weg uit deze wereld en het is aan jou om de keuze te maken om dat ook te laten gebeuren. De kracht om dat te doen is wat jij bent, nu. Dat is het licht dat je bent, samen met je broeder.
Door niet te oordelen over wat je niet begrijpen kunt omdat jij jezelf én je broeder verkeerd beoordeelt zul jij jezelf en je broeder letterlijk ‘met heel andere ogen’ kunnen bekijken. Niet afgescheiden, maar verbonden. Niet verschillend maar het zelfde. Je zult hem liefhebben als jezelf, omdat hij jouw Zelf is.
Nog één ding: oorzaak en gevolg zijn niet gescheiden. Alle gedachten hebben gevolgen, en ogenblikkelijk. De wereld die jij ziet weerspiegelt jouw denken. En jij kunt weten wat je denkt door wat je voelt. Dat is waar de omkering van jou denken start. Wordt je ervan bewust hoe je je voelt, wordt je bewust van je gedachten en doe er iets aan. In plaats van mee te hollen met al je rechtvaardigingen voor angst gedachten, roep je zelf tot de orde. En laat jouw geest worden genezen van het idee van afscheiding door het aanvaarden van de eenheid met je broeder in Christus, zoals die in het licht van de visie van de Heilige Geest jou kan worden getoond en laten ervaren.

Wil je meer weten:

Men zegt dat de ervaring de mensen wijs maakt. Dat is een kromme redenering. Als er niets hogers dan de ervaring zou bestaan, zou de mens krankzinnig worden. Lees bijvoorbeeld Hoofdstuk 11-V De ‘dynamiek’ van het ego pag. 206 en VI Ontwaken tot verlossing, pag. 211 van Een Cursus in Wonderen.

Depressief?

TOP