Nieuwsbrief

Privacybeleid

Boekjes

Klik hier om boekjes te bestellen

Ik word onderhouden door de Liefde van God

Dit is een bewezen, directe methode voor het herstel van communicatie met de Scheppende Bron van alles wat er is, er ooit kan of zal zijn.

Het is een uitnodiging voor een onmiddellijk contact met de buitengewone kracht van de Werkelijkheid van het Eeuwig Leven dat overal om je heen is.

Onthoud dat je nooit werkelijk afgescheiden bent geweest van deze totaliteit van Al Wat Is. Onthoud dat er niets is, of ooit was, om bang voor te zijn.

Zacht kaft (30 pagina’s ) #20MIN_nl

Bekijk PDF


Alles over God en hoe Hem te vinden

Dit boekje bevat enkele zeer heldere en redelijke beschrijvingen van God die schijnbaar nog noodzakelijk zijn voor de schuldbeladen en gejaagde menselijke toestand waarin jij jezelf blijft definiëren.

Je zult hierin ook een aantal zeer persoonlijke toepassingen en oefeningen vinden die je kunt aanwenden voor het versnellen van de openbarende ervaring van communicatie met God door de Zelfverwezenlijking van jouw geest.

Zacht kaft (40 pagina’s ) #AAG_nl

Bekijk PDF


Jezus spreekt

Dit is een uitnodiging voor een groots experiment. Geef voor een moment de vooroordelen van jouw menselijke gevestigde orde op en luister met je hart naar deze woorden. Luister opnieuw, en steeds opnieuw. Laat deze boodschap van waarheid en liefde aan alle rede voorbijgaan en je zult zien hoe snel de rede zal volgen als je geest zich opent voor het vreugdevolle licht van jouw hereniging met de eeuwig scheppende geest van God.

Wie je ook denkt dat je bent, waar je ook lijkt te zijn in de wanhopige chaos die deze wereld is, laat de adem van deze tijdloze stem van een verrezen geest opnieuw de oude herinnering aanwakkeren van je volmaakte werkelijkheid. Nu word je opgeroepen om het enige doel te volbrengen dat ooit gegeven zou kunnen worden voor jouw tijdelijk verblijf in deze betekenisloze wereld van eenzaamheid en dood. Dat doel is jouw ontsnapping aan de wereld door de boodschap van verlossing die je nu in je handen hebt.

Zacht kaft (40 pagina’s ) #JIS_nl

Bekijk PDF


Jezus bidt

De heldere kracht van deze woorden van gebed, die voor jou en door jou worden gesproken in de naam van Jezus Christus, gaat elk vaag idee in de duisternis van jouw menselijke identiteit ver te boven.

Niets in deze wereld kan in de verste verte vergeleken worden met de vreugdevolle ervaring van heling die mogelijk is door de toepassing van Gods Liefde en waarin deze woorden zullen voorzien.

Gebruik ze. Vertrouw op ze.

Deze gebeden zijn een onmiddellijke, directe, communicerende schakel tussen deze geïsoleerde plaats van pijn, verlies en dood en de onbetwistbare vrijheid van het eeuwige leven die de universele Liefde van God is.

Zacht kaft (52 pagina’s ) #JIP_nl

Bekijk PDF


Vrede

De helende kracht van liefde en vergeving

De heiligste van alle plekken op aarde is waar een
oeroude haat een huidige liefde is geworden...

Meditaties uit Een Cursus In Wonderen

Zacht kaft (50 pagina’s ) #PEAC_nl

Bekijk PDF


Handboek voor Wonderhelers

Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk
der Hemelen, en wat gij op aarde binden
zult, zal gebonden zijn in de hemelen,
en wat gij op aarde ontbinden zult,
zal ontbonden zijn in de hemelen.

-Matteüs 16:19

Zacht kaft (44 pagina’s ) #MHH_nl

Bekijk PDF


De werkelijkheid van fysieke wederopstanding

Hierin word je individueel bekrachtigd als de gehele oorzaak van deze schijnbare afscheiding van de werkelijkheid en wordt je de manier van jouw persoonlijk ontsnappen uit deze wereld van pijn en dood aangereikt, door de onvoorwaardelijke bevestiging van de wederopstanding van onze Broeder en Verlosser Jezus Christus.

Hierin ligt de zekerheid van jouw enkelvoudige Zelf- Werkelijkheid, geopenbaard door de verlichting van jouw conceptuele gedachtenvormen.

Zacht kaft (56 pagina’s ) #RES_nl

Bekijk PDF


Liefde

De totale som en substantie van het Eeuwig leven

“Zodra je Liefde bestudeert, wordt het angst! Zodra je iets bezit, en dat is wat het bestuderen van de verbinding van je geest is, wordt het beangstigend. Waarom? Het is beangstigend! Waarom? Je voelt dat je het zult verliezen! Natuurlijk! Wil je weten hoe fundamenteel dit is? Weet je waarom je hier bang bent om lief te hebben? Je bent bang dat je het zult verliezen!! Als je allemaal voor een moment in je eigen geest kijkt, dan weet je dat dit volkomen waar is. De enige reden waarom je niet volledig hebt liefgehad, is dat je bang bent dat je het zult verliezen. Je gelooft daadwerkelijk dat je in het proces van het geven van Liefde iets zult verliezen. Dat is de aard van jouw conceptuele geest.”

Zacht kaft (46 pagina’s ) #LOVE_nl

Bekijk PDF


De komst van een groot ontwaken

EEN OEROUDE BELOFTE ZAL WORDEN VERVULD

Een uitgangspoort uit dit oneindig kleine doolhof
van ruimte en tijd is geopend.

Onthoud dat de tijd in jouw geest slechts een moment heeft geduurd, zonder enig effect op de eeuwigheid. En zo is alle tijd voorbij, en is alles precies zoals het was voordat de weg naar het niets werd gemaakt. Het nietig tikje tijd waarin de eerste vergissing werd begaan, en alle binnen die ene vergissing, bevatte tevens de Correctie van die ene, en van alle andere die binnen die eerste kwamen. En in dat nietig ogenblik was de tijd voorbij, want dit was alles wat hij ooit was. Waar God een antwoord op gaf, is beantwoord en voorbij.

Zacht kaft (12 pagina’s ) #AGA_nl

Bekijk PDF


Een slokje uit de heilige graal

Verhandeling met Master Teacher uit De terugkeer van de ketter

U hebt gehoord dat er gezegd is: Oog om oog en tand om tand. Ik zeg u echter dat u geen weerstand moet bieden aan de boze; maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe; en als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleding nemen, geef hem dan ook het bovenkleed; en wie u zal dwingen één mijl te gaan, ga er twee met hem.

Zacht kaft (31 pagina’s ) #HER-01_nl

Bekijk PDF


Gezaaid in doornen en verrezen in lelies

Verhandeling met Master Teacher uit De terugkeer van de ketter

Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona, de profeet. Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten. De mannen van Nineve zullen in het oordeel opstaan met dit geslacht en het veroordelen; want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona en zie, meer dan Jona is hier.

Zacht kaft (23 pagina’s ) #HER-02_nl

Bekijk PDF


Noch Thanatos noch Eros

Verhandeling met Master Teacher uit De terugkeer van de ketter

“Je hebt een enkele verantwoordelijkheid op aarde en dat is het tot stand brengen van je eigen verzoening, je eigen ontwaken door je eigen herkenning. Door dat proces verlos je letterlijk, als een Christus, verlos je de wereld van zichzelf. Dat is wat je doet. Het kan op geen enkele andere manier gedaan worden.”

Zacht kaft (27 pagina’s ) #HER-03_nl

Bekijk PDF

TOP