Nieuwsbrief

Privacybeleid

Artikelen

Een Gedachte van Riek

Dankbaarheid en schaarste

‘Wees dankbaar dat dit ….’, ‘wees dankbaar dat dat….’, ‘wees dankbaar dat zus….’, wees dankbaar dat zo….’. We proberen dankbaar te zijn terwijl we schaarste ervaren, of....

Lees verder

Sören Kierkegaard

(5 mei 1813 - 11 november 1855)

Kierkegaard is een Deense wijsgeer en protestantse theoloog. Hij wordt terecht als de grondlegger van de existentiefilosofie beschouwd. In zijn tijd volkomen miskend, is hij in de 20ste eeuw, na de Eerste Wereldoorlog, 'ontdekt' als de denker die de concrete, unieke bestaanswijze van de mens als uitgangspunt van zijn wijsgerige reflectie heeft gemaakt.

Lees verder

Mary Baker Eddy

Leren lief te hebben

Mary Baker Eddy (1821-1910) was een invloedrijke Amerikaanse auteur, onderwijzer en religieuze leider, bekend om haar baanbrekende ideeën over spiritualiteit en gezondheid, die ze Christian Science noemde. Ze werd geboren in New Hampshire, als de jongste van zes kinderen, en was van jong af aan vaak ziek. Haar ouders zochten hulp van artsen, maar de behandelingen hielpen slechts voor korte tijd. Ze groeide op in een zeer religieuze huishouding, maar kwam op jonge leeftijd al in opstand tegen de Calvinistische doctrine van voorbestemming. Voor hoop en inspiratie wendde ze zich tot de Bijbel en gebed.

Lees verder

De Kracht van een Gedachte

Leren lief te hebben

Realiseer je je de kracht van jouw denken? Jouw gedachten beïnvloeden alles en iedereen. De denkgeest is zeer krachtig en verliest nooit zijn scheppende kracht. Dat is jouw denkgeest. Jouw gedachten scheppen de wereld om je heen. En als je om je heen kijkt zie je enkel naar buiten geprojecteerde gedachten. Je hebt jouw geest getraind om de wereld te zien als buiten jou, je ziet iedereen als afgescheiden van je en je ontkent dat jij de heilige zoon van God bent. Jouw geest is voortdurend bezig met voorbije gedachten.

Lees verder

Van een atoomveteraan

Dit is mijn verhaal

Dit bevat een idee voor wat als een laatste reünie beschouwd kan worden. Dat wil zeggen, een samenkomen voor diegenen van ons die in de Tweede Wereldoorlog waren, en wier naasten nog steeds de herinneringen hebben aan de gebeurtenis die het einde van die oorlog betekende.

Lees verder

Speciale boodschappen 1

5 oktober 1975 - pagina 2

Wees getroost. Jou wordt gevraagd niets te doen. Er is een tijd waarin een stap terugdoen alles is wat er van je gevraagd wordt. Het is een tijd van rust en niet van stress; een tijd van vrede en niet van conflict. Die tijd is bijna gekomen. Het lijkt angstig, omdat je het niet onder controle hebt. Maar denk een minuut na; stop en denk eerlijk na over wat jouw controle heeft gedaan; wat het jou heeft gebracht.

Lees verder

Speciale boodschappen 2

2 oktober 1976 - pagina 21

Mijn lichaam verdween, omdat ik er geen illusies over had. De laatste was verdwenen. Het werd in de tombe geplaatst, maar er was niets meer dat begraven kon worden. Het verging niet, omdat het onware niet dood kan gaan. Het werd slechts wat het altijd was. En dat is wat "de steen afwentelen" betekent. Het lichaam verdwijnt, en verhult niet langer wat erachter ligt. Het houdt er enkel mee op de visie in de weg te staan. De steen afwentelen, betekent voorbij aan de tombe te zien, voorbij aan de dood, en de nietigheid van het lichaam te begrijpen. Wat als niets wordt herkend, moet wel verdwijnen.

Lees verder

Eerste 25 wonderprincipes - Oertekst

Dit is het begin van Een Cursus in Wonderen naar Helens dictaat en door Bill opgeschreven.

Deze tekst is een vertaalde digitale reproductie van het orginele manuscript dat bekend staat als "The Urtext". (De Oertekst. Ned. Vert.) De inhoud is volledig onveranderd gebleven behalve in de gevallen van minimale typefouten die kunnen hebben plaats gevonden tijdens het optische herkenningsproces. Er heeft geen bewerking of inkorting van de orginele documenten plaats gevonden en er is grote zorg besteed aan de garantie dat de fouten en aantekeningen van de schrijvers van Een Cursus in Wonderen eerlijk zijn gereproduceerd.

Lees verder

Een Gedachte van Riek

Als geluk een keuze is

Welk geluk? Geluk zonder tegendeel. Geluk zonder om je heen te kijken en jezelf te vergelijken met een andermans tegenspoed of minderbedeeldheid. Geluk dat van binnenuit komt zonder aanwijsbare relatie met omstandigheden. Geluk dat voelt als heelheid en vrijheid van bedreiging. Geluk dat voelt om zichzelf weg te geven en te....

Lees verder

Een Gedachte van Riek

De genade van God

Lijkt de genade van God jou misschien een karakter van willekeur te hebben? God heeft geen keus

Lees verder

TOP