Nieuwsbrief

Privacybeleid

De Master Teacher van Een Cursus in Wonderen

The Master Teacher Of A Course In Miracles

De Master Teacher is een leraar van God door middel van verlichting van geest en lichaam die de vervulling is van de missie van Een Cursus in Wonderen.

Hij vormt een voortdurende vereniging met de geest van Jezus van Nazareth door middel van de Heilige Geest. Hij demonstreert, als Leraar van God, de passie van wedergeboorte die het doel is van ons allemaal in de geesttraining van de Cursus.

Diep binnen in het bewustzijn van de menselijke geest is een deuropening naar de vervulling van het verlangen van de mens naar het realisatie van zijn Goddelijke Perfectie. Voorbij aan het tapisserie, dat geweven is door de ingebeelde beperkingen van ruimte en tijd, ligt de ontdekking van de oneindige reikwijdten van de Universele Geest. Achter dit portaal ligt de onweerstaanbare ervaring van de verbinding van religie en wetenschap, de versmelting van psychologie en filosofie, en de integratie van hart en geest. Niet langer door vorm, concept of angst gebonden, herinnert men zich dit punt van communicatie met God als de ervaring van Enkelvoudige Werkelijkheid Zelf.

De samensmelting van energie (Licht) en vorm tot een enkelvoudig gezichtsveld binnen het menselijke bewustzijn is de meest revolutionaire gebeurtenis in de evolutie van het mensdom. De omzetting van materie naar licht involveert de volledige participatie van de schijnbare lichaamsstructuur. Deze metamorfose, die in religieus jargon bekend staat als de wederopstanding, transfigureert het lichaam en versmelt het met het enkelvoudige bewustzijnsveld dat we herkennen als de Bron van de Schepping. Het is een moment van een enkelvoudige gebeurtenis in de totaliteit van de Universele Werkelijkheid, waarin we ontsnappen aan onze gevangenschap in ruimte en tijd. De kwalificatie van de Master Teacher is het overbrengen van de kracht van de Verrezen Geest naar de slapende geest van deze droomwereld.

In zijn Verlichting wordt hij de Ontwaker en demonstreert door onze eigen ervaring dat de wereld die we zien onze eigen verzinsel is en dat zij niets van doen heeft met de werkelijkheid van het leven. Als hele uitdrukking van Universele Communicatie, stimuleert en versnelt de Master Teacher, door jouw persoonlijke individuele ervaring, de helende essentie van Licht als de transformerende factor van de Geest, waarin uitdrukkingen als Versnelling naar Licht en het opwekken van de doden tot een natuurlijke gebeurtenis worden binnen de context van de evolutionaire overgang van de mensheid van tijd naar de eeuwigheid. Zo wordt ons menselijk begrip opgeheven naar een nieuwe trillingsresonantie van de Liefde en een herinnering van onszelf als Eén met elkaar en met de Bron van Alle Schepping.

Hij spreekt met de autoriteit van Verlichting en is zowel een vertaler en integreerder van de openbarende geloofsovertuigingen van de wereld, zowel religieus als wetenschappelijk, als overbrenger van de gemeenschappelijke Universele Ervaring aan allen. Als Licht Zender is de Master Teacher de wonderbaarlijke inleiding tot de dynamica van het transformerende proces van Verlichting. Hij daagt je uit je te herinneren dat de religie van je wezen en de filosofie van je zijn door de wetenschap van je geest geëntegreerd kunnen worden tot de stralende onbevreesde nieuwe werkelijkheid die je evolutionaire bestemming is.

TOP