Nieuwsbrief

Privacybeleid

Missie

Een visie te bevorderen van ons Goddelijk Doel voor alle mensen, om in vrede en liefde verenigd te zijn met de gehele mensheid in de herkenning van onze eenheid en gelijkheid in het aangezicht van God. Ongeacht ras, huidskleur, geloofsovertuiging, geslacht of nationale herkomst is er, is er geweest en zal er altijd in onze species een natuurlijk aangeboren vermogen zijn van een zich uitbreidende zelf-realisatie en begrip van het hele doel van ons bestaan, vekregen door daden van vergeving en liefde.

Wij zijn er in ons hart en onze geest zeker van dat dit nieuwe begrip van een Ware Universele Relatie vernieuwende oplossingen moet en zal brengen voor de vaak verwoestende problemen van het totale menselijke bestaan die de mensheid sinds het begin van de tijd hebben geteisterd.

Ons enige doel is verlichting. Het middel is de consistente en compromisloze toepassing van Een Cursus in Wonderen. Ons curriculum stuurt, ondersteunt, versterkt en versnelt deze transformatie van onze geest. Onze focus omvat dienstverlening, onderwijs, verspreiding en communicatie van de boodschap van Een Cursus in Wonderen over de hele wereld.

TOP