Privacybeleid

Een Gedachte van Riek

Een geest in angst vraagt om heling

Kijk om je heen naar jouw wereld, nu. Kijk naar al de angst veroorzakende gebeurtenissen en situaties waarvan je zeker bent dat die jou of anderen in jouw of hun bestaan bedreigen. Kijk rond in je geest. Er is geen oplossing daarvoor. Hoor je mij: er is daarvoor geen oplossing....

Les van de Dag

uit het Werkboek van Een Cursus in Wonderen

LES 264

Ik ben omringd door de Liefde van God.

Vader, U staat voor en achter mij, naast mij, op de plaats waar ik mezelf zie, en overal waar ik ga. U bent in alles waarnaar ik kijk, in de geluiden die ik hoor, en in iedere hand die zich naar de mijne uitstrekt. In U verdwijnt de tijd, en wordt plaats een zinledig geloof. Want wat Uw Zoon omringt en hem veilig beschermt is de Liefde zelf. Er is geen andere bron dan deze, en er is niets dat niet in haar heiligheid deelt, niets dat buiten Uw ene schepping staat, of verstoken is van de Liefde die alles in zichzelf omvat. Vader, Uw Zoon is zoals Uzelf. Wij komen in Uw eigen Naam tot U vandaag, om binnen Uw oneindige Liefde in vrede te zijn.

lees de hele les

ECIW dagelijkse les

Dit is Een Cursus in Wonderen

TOP