Nieuwsbrief

Privacybeleid

Les van de Dag

uit het Werkboek van Een Cursus in Wonderen

LES 271

Het is de visie van Christus die ik vandaag gebruiken wil.

Elke dag, elk uur, ieder ogenblik kies ik waar ik naar kijken wil, de geluiden die ik wil horen, de getuigen van wat ik wil dat voor mij de waarheid is. Vandaag kies ik ervoor te kijken naar wat Christus me wil laten zien, te luisteren naar Gods Stem en de getuigen te zoeken van wat waar is in Gods schepping. In de visie van Christus ontmoeten de wereld en Gods schepping elkaar en als zij samenkomen, verdwijnt alle waarneming. Zijn milde blik verlost de wereld van de dood, want alles waar Hij naar kijkt kan niet anders dan leven en zich de Vader en de Zoon herinneren, de eenheid van Schepper en schepping.

lees de hele les

Cursus in Wonderen dagelijkse les video

De Stem

Dagelijkse Tekst

1

Het Koninkrijk

TOP