Privacybeleid

Een Gedachte van Riek

Grieven hebben een doel.

Grieven hebben het doel van afscheiding. Zij zijn het product van een denkgeest welke zijn eigen speciaalheid verdedigt door een hiërarchie van waarden in te stellen waaraan hij ‘andere’ denkgeesten afmeet en....

Les van de Dag

uit het Werkboek van Een Cursus in Wonderen

LES 175

Herhaling van de lessen 159-160

God is louter Liefde, en dus ben ik dat ook.

(159) Ik geef de wonderen die ik ontvangen heb.

God is louter Liefde, en dus ben ik dat ook.

(160) Ik ben thuis. Angst is hier de vreemdeling.

God is louter Liefde, en dus ben ik dat ook.

lees de hele les

ECIW dagelijkse les

Dagelijkse Tekst

TOP