Privacybeleid

Dankje

Welkom Thuis......

Les van de Dag

uit het Werkboek van Een Cursus in Wonderen

LES 89

Herhaling van de lessen 77-78

Dit zijn onze herhalingsideeën voor vandaag:

(77) Ik heb recht op wonderen.

Ik heb recht op wonderen omdat ik onder geen andere wetten sta dan die van God. Zijn wetten bevrijden me van alle grieven en stellen daar wonderen voor in de plaats. En ik wil de wonderen aanvaarden in plaats van de grieven, die niets dan een illusie zijn waarachter de wonderen schuilgaan. Nu wil ik slechts aanvaarden wat mij krachtens de wetten van God toekomt, zodat ik dat kan benutten voor de functie die Hij mij gegeven heeft.

lees de hele les

ECIW dagelijkse les

Dit is Een Cursus in Wonderen

TOP