Aanmelden Les van de Dag

Privacybeleid

Les van de Dag

uit het Werkboek van Een Cursus in Wonderen

LES 196

Ik kan alleen mijzelf maar kruisigen.

Wanneer dit terdege wordt begrepen en in het volle bewustzijn gehouden, zul je niet proberen jezelf schade te berokkenen, of je lichaam tot slaaf van wraak te maken. Je zult jezelf niet aanvallen, en je zult beseffen dat door een ander aan te vallen jij alleen jezelf aanvalt. Je zult vrij zijn van het waanzinnige geloof dat je door een broeder aan te vallen zelf wordt verlost. En je zult begrijpen dat zijn veiligheid de jouwe is, en dat jij door zijn genezing zelf wordt genezen.

lees de hele les

ECIW dagelijkse les

TOP