Nieuwsbrief

Privacybeleid

Artikelen

Een Gedachte van Riek

Als geluk een keuze is
 Een gedachte van Riek

Welk geluk? Geluk zonder tegendeel. Geluk zonder om je heen te kijken en jezelf te vergelijken met een andermans tegenspoed of minderbedeeldheid. Geluk dat van binnenuit komt zonder aanwijsbare relatie met omstandigheden. Geluk dat voelt als heelheid en vrijheid van bedreiging. Geluk dat voelt om zichzelf weg te geven en te delen.

Er zijn getuigenissen van het feit dat geluk een keuze is. Mensen die ontzagwekkende hindernissen in hun leven overkwamen en zich in het proces bewust werden van de macht van hun denken. Sommige individuen zien op hun sterfbed hoe zij altijd de macht van de keuze voor geluk in zich droegen. Maar ongeacht deze getuigenissen zijn er maar weinig mensen die zich rekenschap geven van de mate waarin zij zich laten ringeloren door hun gevoelens en gedachten alsof zij er geen enkele macht over hebben en zo zichzelf de macht ontnemen gelukkig te zijn.

Vandaag stuitte ik op een post op Reddit dat vijf redenen voor spijt opsomde, ervaren door mensen die op het punt stonden te overlijden (opgetekend door de hospice verpleegster). De meest genoemde redenen hadden te maken met het gericht zijn geweest op doelen die hen niet het verwachte geluk hadden gebracht. Één van de vijf redenen die werd gegeven benoemde zelfs de kern van hun spijt: dat zij pas nu inzagen dat zij altijd al een keus hadden gehad om gelukkig te zijn.

In de commentaren op de post wordt zowel uitdrukking gegeven aan de mogelijkheid om gelukkig te zijn door bijvoorbeeld mindfulness en positief denken als ook aan gevoelens van ontoereikendheid en de ontkenning van de mogelijkheid tot echt geluk. Allemaal duidelijk herkenbare reacties. En allemaal getuigen ze van de verwarring over de oorzaak van het lijden.

Je weet niet wie je bent. Dat is de oorzaak van de pijn die je ervaart. Niet weten wie je bent is een keuze. En je maakt die keuze elk moment. Je bent je daar niet helemaal onbewust van. In precaire situaties wordt je je soms voor een ogenblik bewust van de mogelijkheid tot een andere keuze, hoewel onbekend. Het kan zijn dat je je plotseling bewust wordt van een kracht in jezelf die je niet eerder ervaren hebt. Dat kan in de vorm zijn van de mogelijkheid je leven vorm te geven op een manier die de wereld en jijzelf onmogelijk achtte tot dan toe, of een ervaring van geluk zoals eerder beschreven, of van overweldigende liefde. Allemaal uitdrukkingen van leven dat je zelf niet mogelijk achtte binnen de beperkingen van je zelfidentificatie. En die zelf identificatie is precies de verwarring die de oorzaak van lijden is. Want jezelf zien als een lichaam in een wereld van vormen is een vergissing over de oorzaak van je bestaan en daarmee een ontkenning van de kracht van de geest om in zichzelf geluk en liefde te ervaren zonder tegendeel.

Die kracht komt niet van jezelf maar kan wel gevonden worden in jezelf. En die kracht is de macht om te beslissen wat je wilt ervaren. Het is de macht om de beelden en gedachten die in je geest opdoemen niet te aanvaarden in je geest. Het is de macht waarmee die beelden en gedachten hun macht ontnomen worden en jouw geest vrijmaken voor het bewustzijn van de werkelijke inhoud van jouw geest: geluk, liefde, vrede.

Stel dat het waar is wat ik hier stel, zou je dan bereid zijn om alles, werkelijk alles, wat je nu denkt te weten over jezelf en de wereld, los te laten en niemand, jezelf incluis ook maar van iets te beschuldigen? Zodat dit wonder van verlossing aan jou kan plaatsvinden?

Wil je meer weten?

Werkboek Deel 1 - Les 15 Mijn gedachten zijn beelden die ik heb gemaakt, pag. 25 en
Les 93 Er woont licht en vreugde en vrede in mij, pag. 93
Les 135 Als ik mij verdedig wordt ik aangevallen, pag. 253
Werkboek Deel 2 - Les 348, pag. 480

Men zegt dat de ervaring de mensen wijs maakt. Dat is een kromme redenering. Als er niets hogers dan de ervaring zou bestaan, zou de mens krankzinnig worden.

Vorige edities:

TOP