Nieuwsbrief

Privacybeleid

Artikelen

Een Gedachte van Riek

Er moet “iets anders “zijn.
 Kierkegaard is een Deense wijsgeer en protestantse theoloog.

Dit is een gedachte die geboren wordt uit het fundamentele gevoel van dissociatie, een schijnbaar niet te stillen innerlijke onrust van onvervuldheid en een gevoel van gebrek aan betekenis. Als een gedachte, als een idee, of een gevoel. Je weet dat er iets anders moet zijn dan alles wat je tot dan toe hebt geprobeerd. Meer dan alle wegen die je tot dan hebt geprobeerd. Je hebt het geprobeerd met een nieuwe baan, een nieuwe relatie, en andere woonplaats, een nieuwe drug, een ander geslacht misschien. Maar de ondertoon van onvervuldheid en gebrek aan betekenis blijft.

Sommigen geven het hier op, zelfs tot de uiterste uitdrukking hiervan door zelfdoding. Omdat zij geen uitweg zien uit wat deze wereld te bieden heeft. En daar hebben zij gelijk in. Deze wereld heeft geen uitweg uit problemen te bieden, integendeel, ze werd gemaakt om problemen te behouden. Anderen geven het op een andere manier op: ze passen zich aan de zogenaamde werkelijkheid van deze wereld aan. Doen hun best te beantwoorden aan de eisen van de wereld en stellen hun eigen eisen bij.

Waar kan dan een uitweg gevonden worden, de weg die leidt naar vervulling en betekenis? Dat “iets anders“ dat meer geeft dan wat de wereld te bieden heeft? Dat “iets anders “ is geen utopie, het is jouw werkelijkheid, jouw Zelf. Het deel dat je van jezelf uitgesloten hebt door identificatie met het lichaam als jouw zelf.

Dit is een zelf dat zichzelf als verschillend en afgesloten ziet van alles om zich heen. Zich al of niet bewust van de angst die een dergelijke uitsluiting teweegbrengt. Maar de roep van het Zelf dat nog altijd met alles, de hele schepping en zijn Schepper, in volledige communicatie staat en zichzelf in alles herkent, kan nooit teniet worden gedaan. Het is jouw innerlijke licht dat nooit kan worden gedoofd. Het roept jou elk moment, in elke situatie. Het roept jou op in ideeën en gedachten, in gevoelens en puur licht energie. Het vraagt jou een ogenblik van bereidheid het niet te verwerpen door geen waarde te geven aan je eigen denk systeem.

Dat denk systeem is gebaseerd op een foutief beginsel: dat je een lichaam bent en dat jij je eigen maker bent. Maar je bent geen lichaam, en je hebt jezelf niet gemaakt. Leer te zien hoe je het de hoofdrol geeft in je bewustzijn. Maar jouw bewustzijn kan ook iets anders bevatten, want wat je toelaat in je bewustzijn wordt automatisch werkelijk voor jou.

Dat “iets anders “zal naar voren treden zodra jij daartoe bereid bent. Er ìs iets anders, maar het is niet buiten jou. Buiten jou ìs niets. Je leeft in een subjectieve werkelijkheid. De wereld die jij ziet is een weerspiegeling van wie je denkt te zijn. Niets meer, en niets minder.

Wil je meer weten:

Men zegt dat de ervaring de mensen wijs maakt. Dat is een kromme redenering. Als er niets hogers dan de ervaring zou bestaan, zou de mens krankzinnig worden. Lees bijvoorbeeld Hoofdstuk 23 De oorlog tegen jezelf - IV Boven het slagveld van Een Cursus In Wonderen, pag. 510

TOP