Nieuwsbrief

Privacybeleid

Artikelen

Een Gedachte van Riek

Het lichaam is een machine.
 Kierkegaard is een Deense wijsgeer en protestantse theoloog.

Elk onderdeel van een machine is ontworpen om het doel van de machine te dienen. Of het nu een grasmaaier of een lichaam is. Jouw lichaam dient het doel van afscheiding in zijn totaliteit door zowel getuige te zijn van de afscheiding via zijn zintuigen als door ervaren en gezien te worden in de wereld als afgescheiden.

Het is gemaakt om bang te zijn. Maar het doel is niet iets dat het lichaam zelf vaststelt. Het is de geest die over een doel beslist. En het is de geest die een doel toekent. Jij bent nog steeds in staat en vrij om een ander doel aan het lichaam toe te kennen. Wanneer jij je bewust wordt van de kosten voor jou van het huidige doel dat je het lichaam hebt gegeven, zul je het doel willen veranderen naar inclusie.

In mijn denken is het redelijk om aan te nemen dat wat God geschapen heeft, Hem gelijkt in alle opzichten omdat het Zijn uitbreiding is. Toch aanvaardt jij dat niet als je oordeelt op basis van je vereenzelviging met het lichaam.

Totdat je waarde hebt gezien in het terugtrekken van je behoefte om te oordelen zul je niet in staat zijn de positieve gevolgen daarvan te ervaren. En het zijn die gevolgen die je werkelijk wilt. Maar jij doet alsof je liefde zoekt terwijl je actief bezig bent die te ontkennen, en je kunt die daarom niet vinden doordat je de afscheiding als werkelijk aanvaardt in het zien van verschillen.

Wil je meer weten:

Men zegt dat de ervaring de mensen wijs maakt. Dat is een kromme redenering. Als er niets hogers dan de ervaring zou bestaan, zou de mens krankzinnig worden. Lees bijvoorbeeld van het Werkboek Deel II pag. 428 nr. 5 Wat is het lichaam? En Hoofdstuk 20 pag.452 - VIII De Visie van zondeloosheid uit Een Cursus in Wonderen

TOP