Nieuwsbrief

Privacybeleid

Artikelen

Een Gedachte van Riek

Oh heilige nacht
 Een gedachte van Riek

We zitten midden in de kersttijd, die ik nu heel anders vier dan vroeger. Nu ik mij bewust ben geworden van wie ik ben in werkelijkheid, en de belofte van God om mij te verlossen zich aan mij voltrekt, ervaar ik het hele kerstgebeuren en haar tradities veel intenser. Zo gebeurde het dat een vriendin mij attent maakte op het Franse gedicht dat aan de basis stond van het wereldbekende lied ‘oh holy night’. En toen ik de originele tekst las was ik erg aangedaan: sommige verzen beschrijven letterlijk de kern van ‘onze’ Cursus in Wonderen en mijn ervaring. De Engelse versie, hoewel prachtig op zichzelf, blijkt nu, wijkt daar vanaf.

Ook de Franse versie is niet vrij van de vergissing van projectie, maar in sommige verzen spreekt de Heilige Geest. Hier de vertaling uit het Frans origineel. Mijn favoriete uitvoering van het lied in het Frans is van Enrico Caruso - Cantique de Noël uit 1916.

Kerst hymne

Middernacht, christenen, het is het plechtige uur,
Toen God als mens tot ons neerdaalde
Om de vlek van de erfzonde te wissen
En om de toorn van zijn Vader te beëindigen.
De hele wereld bruist van hoop
Op deze avond die het een Verlosser geeft.
Mensen op uw knieën, zie uw bevrijding tegemoet.
Kerstmis, Kerstmis, hier is de Verlosser,
Kerstmis, Kerstmis, hier is de Verlosser!
Moge het vurige licht van ons Geloof
Ons allemaal naar de wieg van het kind leiden,
Zoals in de oudheid een schitterende ster
De Oosterse koningen daarheen leidde.
De Koning der koningen werd geboren in een nederige kribbe;
O machtigen van vandaag, groots op uw pracht,
Het is tot uw trots dat God predikt.
Buig uw hoofd voor de Verlosser!
Buig uw hoofd voor de Verlosser!
De Verlosser heeft elke gebondenheid verbroken
De Aarde is vrij en de Hemel is open.
Hij ziet een broeder waar er alleen een slaaf was,
Liefde verenigt degenen die door ijzer waren geketend.
Wie zal Hem onze dankbaarheid vertellen,
Voor ons allemaal is Hij geboren, (of) lijdt en sterft.
Mensen, sta op! Zing over uw verlossing,
Kerstmis, Kerstmis, zing van de Verlosser,
Kerstmis, Kerstmis, zing van de Verlosser.

En dit is het Franse origineel:

Cantique de Noël

Minuit, chrétiens, c'est l'heure solennelle,
Où l'Homme Dieu descendit jusqu'à nous
Pour effacer la tache originelle
Et de Son Père arrêter le courroux.
Le monde entier tressaille d'espérance
En cette nuit qui lui donne un Sauveur.
Peuple à genoux, attends ta délivrance.
Noël, Noël, voici le Rédempteur,
Noël, Noël, voici le Rédempteur!
De notre foi que la lumière ardente
Nous guide tous au berceau de l'Enfant,
Comme autrefois une étoile brillante
Y conduisit les chefs de l'Orient.
Le Roi des rois naît dans une humble crèche
Puissants du jour, fiers de votre grandeur,
A votre orgueil, c'est de là que Dieu prêche.
Courbez vos fronts devant le Rédempteur.
Courbez vos fronts devant le Rédempteur.
Le Rédempteur a brisé toute entrave
La terre est libre, et le ciel est ouvert.
Il voit un frère où n'était qu'un esclave,
L'amour unit ceux qu'enchaînait le fer.
Qui lui dira notre reconnaissance,
C'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt.
Peuple debout! Chante ta délivrance,
Noël, Noël, chantons le Rédempteur,
Noël, Noël, chantons le Rédempteur

Geschreven door Placide Cappeau

Men zegt dat de ervaring de mensen wijs maakt. Dat is een kromme redenering. Als er niets hogers dan de ervaring zou bestaan, zou de mens krankzinnig worden.

Vorige edities:

TOP