Nieuwsbrief

Privacybeleid

Artikelen

Een Gedachte van Riek

God heeft een plan
 Een gedachte van Riek

Dit plan is een uitbreiding van Zijn Wil. Het wil jou leren dat alle verlossing een uitweg uit schuld is. En daarom een uitweg uit deze wereld. De middelen om dat te leren heeft Hij óok verschaft: de Heilige Geest. De rol van de Heilige Geest is: Hij zal alles ongedaan maken dat wat jouw onschuld onzichtbaar voor jou maakt.

Want het idee van schuld heeft zo’n enorme aanslag gepleegd op jouw geest, dat je vergeten bent wie jij in waarheid bent en wáár jij in waarheid bent.

En je hebt vreemde associaties met uitdrukkingen als ‘Gods Plan’ en ‘Gods Wil’. Er bestaat het idee dat die buiten jouw geest bestaan en daarom niet jóúw wil zijn, en daarom ook ‘on-bekend’. Maar toch wil je er aan voldoen, want dat voelt als juist en goed. En je hebt het idee dat aan deze pogingen uitvoering moet worden gegeven in de wereld. Je vraagt je af hoe je Gods wil kunt ‘uitvoeren’ in de wereld, en wat Gods Plan voor jóú is in deze wereld. En bovenal wil je daar geen fouten in maken. Je legt er maatstaven voor aan, maar wat Gods Plan zou zijn of Gods Wil is, blijf je naar raden.

Maar hoe kan iets dat zich buiten jouw geest zou bevinden de rol op zich nemen om jou weer jouw onschuld te tonen? Dat zou onmogelijk zijn. Want het gaat hierbij om bewustwording. Dat is een innerlijk proces. Toch is een deel van jouw geest zich nog steeds bewust van zijn Eenheid als de Zoon, en zijn Eenheid in God, en daarmee ook van de Wil van God die het deelt. Het vinden van die plek in jouw geest en het laten bestaan van die energie heeft niets met de wereld te maken. Het is de waarheid van wie en wat je bent. En daarin ligt het bewijs van de onwerkelijkheid van de wereld die je ziet.

Als je verlies, schuld, tekortschieten, teleurstelling enz. ervaart weiger je het aanbod van de Heilige Geest om jou naar die plek te leiden. Je hebt maatstaven gehanteerd die God niet kent. Dat is waarom jij die ervaringen hebt. Maar Hij heeft maar één maatstaf: jij bent mijn Zoon, jij bent alles wat Ik ben, alles dat Ik heb. Jij ‘beschermt’ jezelf tegen de ervaring van dit weten hiervan door een zelfbeeld te onderhouden op basis van de lichaamsidentificatie. Jij denkt misschien dat het jou zal lukken Gods Wil te doen door het zelfbeeld op een of andere manier te wijzigen, te verbeteren misschien. Maar het zelfbeeld in z’n geheel is het wat jou verhindert jezelf te kennen zoals God jou kent. Het is de waarde zelf die je er aan hecht die het verhindert. Wat de waarde ook is die je er aan toekent. Jij hecht er meer waarde aan het vast te houden, dan om het los te laten. En de wereld blijft werkelijk in je bewustzijn elk moment dat jij dat tolereert.

Het is Gods Plan jou te helpen jouw zelfbeeld op basis van schuld en aanval los te laten en een nieuwe kijk op jezelf te hebben. Je zult onschuld ervaren die niet ten koste gaat van iets of iemand anders. Deze onschuld deel je met je broeder omdat hij uit dezelfde Bron komt. Waar besluit je te zoeken voor getuigen van jouw werkelijkheid?

Wil je meer weten:

Men zegt dat de ervaring de mensen wijs maakt. Dat is een kromme redenering. Als er niets hogers dan de ervaring zou bestaan, zou de mens krankzinnig worden.

Hoofdstuk 31 De Eindvisie - VII De visie van een verlosser, pag. 682.
En uit het Werkboek Les 331 Ik beoordeel alles zoals ik wil dat het is, pag. 459 uit Een Cursus in Wonderen.

Vorige edities:

TOP