Nieuwsbrief

Privacybeleid

Artikelen

Een Gedachte van Riek

Kies alleen liefde?
 Een gedachte van Riek

Vandaag fietste ik voorbij een kapperszaak, die vanwege de pandemie gesloten was, en er stond met grote letters op de winkelruit: kies alleen liefde. “Natuurlijk” zeggen we dan. We moeten elkaar helpen in deze tijden enzovoort. Het lijkt vanzelf te spreken. Maar hier schijnen wegen toch uiteen te lopen want wat de één liefde noemt, neemt een vorm aan die anderen haat noemen, of op zijn minst dommigheid. Voorbeelden te over: de één staat met een geweer klaar om zijn verklaarde rechten kracht bij te zetten om weer te mogen werken in een poging zijn broodwinning voor zijn familie veilig te stellen, zijn auto of hypotheek te kunnen betalen. Een ander verstaat onder dezelfde noemer van liefde solidariteit en gedeelde nood. Voorbeelden te over.

Nog nooit is er een gezamenlijke noemer gevonden in de wereld waar allen zich achter kunnen scharen. Nog nooit werden er hier in deze wereld oplossingen gevonden zonder compromissen. Op zijn best winnen beiden partijen het betere deel van wat ze werkelijk zouden willen hebben.

En iedereen weet dat er geen werkelijke oplossingen in de wereld gevonden kúnnen worden. Maar draait om de hete brij heen. Want gewaar zijn en toegeven dat er uiteindelijk werkelijk geen oplossing voor problemen kunnen worden gevonden hier doet wat met je. Het dwingt je op je knieën. Het brengt de raderen van je geest tot stilstand. Dit is het moment dat het ego, de lichaam‘s identificatie, jou niet kan helpen omdat het het mechanisme van oplossingen zoeken ìs. Het is nutteloos, het heeft geen bestaansgrond, anders dan de afscheiding in stand te houden.

Op dat punt gekomen heb je een werkelijke keuze: of wel voort te gaan op de weg wat je denkt dat dit zogenaamde “leven” van jou vraagt, of je erkent dat je werkelijk geen antwoord hebt op dit dilemma van het zogenaamde “leven” met al zijn compromissen zonder werkelijke vrede, met alleen wapenstilstand op zijn best. Nu ben je op het punt dat jou een andere weg getoond kan worden. En weg uit de uitzichtloze maalstroom. Een weg naar vrede.

Neem iedereen mee op deze weg naar vrede, want alles wat je denkt dat je daar buiten ziet is jouw projectie; wat jij jouw vijand noemt ben jijzelf. Daarom oordeel niet, leg het wapen van oordelen neer, want je ontkomt niet aan het oordeel over jezelf. En alle oordeel sluit liefde uit. Als je ergens een tekort ziet, besef dan dat jij degene bent die faalt te geven. “Kies alleen liefde”, geldt alleen voor jou. Als jouw Zelf mag bestaan, echoot liefde door heel het universum want dat Zelf is het middelpunt van de Schepping en is wat liefde, vrede en vreugde is.

Wil je meer weten:

Men zegt dat de ervaring de mensen wijs maakt. Dat is een kromme redenering. Als er niets hogers dan de ervaring zou bestaan, zou de mens krankzinnig worden.

Lees bijvoorbeeld: Handboek voor Leraren - Verklaring van termen 2. Het ego - het wonder. En Les 132 Ik bevrijd de wereld van al wat ik haar toebedacht heb,
uit Een Cursus in Wonderen

Vorige edities:

TOP