Nieuwsbrief

Privacybeleid

Artikelen

Een Gedachte van Riek

Ik wéét niet aan welke overtuigingen ik vasthoud.
 Kierkegaard is een Deense wijsgeer en protestantse theoloog.

De Cursus vertelt me ​​niet aan mijn overtuigingen vast te houden, maar ik ben me er vaak niet van bewust, hoe kan ik weten of ik eraan vasthoud?

De werkboeklessen zijn precies voor dat doel: je bewust te worden van je denken, en jouw denken veranderen door het ongedaan laten maken van je huidige denksysteem dat gebaseerd is op angst en afscheiding, naar het nieuwe denksysteem dat is gebaseerd op liefde en insluiting.

Nu kun je zelf de vraag beantwoorden: als ik geen vrede ervaar, ben ik in angst en daarom houdt ik kennelijk vast aan het idee van afscheiding. De concrete gedachte is in wezen niet van belang. Daartoe hoef je je alleen maar af te vragen: hoe voel ik me? Hoe voelt het verlies van vrede? Laten we het voorlopig noemen: het ontbreken van gelukkige lichthartigheid.

Door het pad van angst en afscheiding te volgen, zullen je ogen en oren, aanraking en geur je constant alle vormen laten evalueren die binnen je waarneming komen, en de spanning van dit constante oordeel is enorm. In de Cursus wordt het de dood genoemd. Begraven in het graf van de zintuigen.

Maar het zijn niet de zintuigen die oordelen. Het zijn niet de zintuigen die aanvallen. Het is jouw geest die de boodschappen interpreteert die de zintuigen jou brengen. Het is jouw geest die gelooft in afscheiding als een waardevol doel om na te streven. Jij bent degene die de geest beperkt tot het waarnemen van vorm, en kan niet anders dan dat als verschillend van zichzelf interpreteren. Vorm zien is oordelen. En jij kunt weten dat je dat doet door hoe jij je voelt.

De inhoud van de interpretatie, het idee of de overtuiging doet er niet toe, het doel van de perceptie doet er toe. Wordt je ervan bewust dat wat je ook ervaart, voortkomt uit wat je denkt. Er is niets buiten jou. Jij ben het denken! Je zult óf de gevolgen ervaren van je verkeerde perceptie van jezelf of van jezelf zoals de Heilige Geest jou ziet, jouw innerlijke schakel met de waarheid in jou. En dat vereist een beslissing over wat je echt wilt ervaren. Nu. Ja, jij kunt van gedachten veranderen over wie en wat je bent. Nu. Sterker nog: dit is het enige moment dat je van gedachten kúnt veranderen.

Wil je meer weten:

Men zegt dat de ervaring de mensen wijs maakt. Dat is een kromme redenering. Als er niets hogers dan de ervaring zou bestaan, zou de mens krankzinnig worden. Lees bijvoorbeeld:
Probeer dit bijvoorbeeld: Les 72 Grieven en Gods plan, Werkboek pagina 124 en Hoofdstuk 13 De schuldeloze wereld - VII Het bereiken van de werkelijke wereld pag. 258 uit Een Cursus in Wonderen

Vorige edities:

TOP