Nieuwsbrief

Privacybeleid

Artikelen

Een Gedachte van Riek

Is er nog betekenis?
 Kierkegaard is een Deense wijsgeer en protestantse theoloog.

Kijk naar deze dag
want het is hét leven van het leven.
In zijn kort verloop liggen alle werkelijkheid
en waarheden van het bestaan:
de vreugde van groei

de pracht van actie
de glorie van kracht.
Want gisteren is maar een herinnering
en morgen is slechts een visioen.
Maar deze dag goed geleefd
maakt van elk gisteren een gelukkige herinnering
en elk morgen een visioen van hoop.
Houdt daarom oog op deze dag.

‘Maar deze dag goed geleefd’. In m’n tiener jaren had ik mijn eerste betekenis crisis nadat ik al bemerkt had dat ik in mijzelf niets kon vinden dat van blijvende aard was, het bleef alsmaar veranderen. Ik zocht een blijvende kern, een vanwaaruit ik mijzelf op betekenisvolle wijze kon toepassen in de wereld. Toen ik dat ook niet kon vinden als volwassene verschoof mijn doelstelling naar ‘zo goed mogelijk mens te zijn’. Maar wat zijn de criteria hiervoor? Erg uiteenlopend en legio. Het gaf mijn leven richting maar bracht uiteindelijk ook een andere realisatie: het maakt niet uit hoe goed ik het ook probeer te doen, ik zal altijd fouten maken, de mensen om mij heen worden nog steeds ziek en zullen dood gaan en ikzelf uiteindelijk ook. En nog steeds niet weten.

Dat was het moment dat mij de Cursus werd gegeven en ik niet anders kon dan erkennen dat daarin het totale antwoord lag dat ik gezocht had. Het ligt ook in bovenstaand Sanskriet spreekwoord. Maar in uiterst gecondenseerde vorm. De Cursus laat jou uitgebreid zien op welke wijze jij je eigen werkelijkheid afwijst en daardoor de onzekerheid van het betekenisloze ervaart. Het geeft je ook, en vooral, een duidelijke uitweg uit die paradoxale situatie, want natuurlijk ben je nooit in staat geweest je te onttrekken aan jouw werkelijkheid. Daarom heb je een functie, een betekenisvolle functie in deze wereld die alleen jij kunt vervullen. Die op je te nemen en toe te passen op de enige dag die jou ter beschikking staat, maakt de dag ‘goed’.

Wil je meer weten:

Men zegt dat de ervaring de mensen wijs maakt. Dat is een kromme redenering. Als er niets hogers dan de ervaring zou bestaan, zou de mens krankzinnig worden. Lees bijvoorbeeld
Hoofdstuk 13 De schuldeloze wereld - IV De functie van tijd, pag. 249 en Hoofdstuk 14 Onderwijzen ten gunste van de waarheid - IV Jouw functie in de Verzoening pag. 284
En Les 53 .4 pag. 87 God heeft geen betekenisloze wereld geschapen
uit Een Cursus in Wonderen

TOP