Nieuwsbrief

Privacybeleid

Artikelen

Een Gedachte van Riek

Wat je toelaat in je geest is aan jou.
 Kierkegaard is een Deense wijsgeer en protestantse theoloog.

De wereld die je ziet is het gevolg van de gedachten die je toelaat in je geest en vervolgens projecteert. Wat je zelf denkt te zijn zie je nu buiten jezelf. Maar buiten jou is er niets. Je leeft alleen in je eigen gedachten. De gedachten waarvan je je bewust bent zijn een weerspiegeling van wat je denkt dat je bent. Je bent je gedachten. Daarom, als je wilt weten wie je werkelijk bent, verander je denken over je geest.

Jij hebt jouw geest tot een spons gemaakt alshetware, dat alles op zuigt van de wereld om zich heen, en vervolgens zichzelf als slachtoffer ziet van wat het buiten zichzelf denkt te zien. Het ziet zichzelf nu als een gevolg van de wereld om zich heen terwijl het zich in allerlei bochten wringt voor zijn zogenaamde vrijheid als een zelfstandig denkend wezen.

Hoe kan het ooit vrij zijn als deze geest zichzelf ziet als totaal onderhevig aan een wereld waarop het geen invloed heeft maar probeert met alle macht invloed te krijgen zonder ooit werkelijk succes te hebben?

Want uiteindelijk, zelfs als er enig succes is in een bepaald gebied, zijn er allerlei zaken waarin gefaald wordt en uiteindelijk de grote faal is dat je altijd dood gaat op het eind, daar is geen ontkomen aan.
Wat voor vrijheid is dat? Wat voor vrijheid zoek je als een menselijk wezen in een staat van angst, ziekte, lijden en dood? Met het zoeken naar vrijheid van het lichaam is er nog steeds de gebondenheid aan het lijden en dood, en dat kan geen werkelijke vrijheid zijn. Je bent nog steeds gebonden binnen de beperkingen van het denken van de wereld.

Maar je bent niet van hier en je bent geen lichaam. Je vergist je met je denken over wat je bent. En daarom ook weet je niet wie je broeder is alhoewel jij en je broeder één zijn. Er zijn geen vreemdelingen in het universum van God. Maar nu ken je niet de vrede en vrijheid van lijden die komt met de kennis van wie jij bent en wat je broeder is. Het vermogen tot oordelen, dat je gebruikt en denkt nodig te hebben in deze wereld om te bestaan, verhindert dat.

Hoe kun je aan deze situatie zoals waarin jij je nu denkt te bevinden ontkomen? Hoe kun je vrede vinden door niet te oordelen?

Wil je meer weten:

Men zegt dat de ervaring de mensen wijs maakt. Dat is een kromme redenering. Als er niets hogers dan de ervaring zou bestaan, zou de mens krankzinnig worden. Lees bijvoorbeeld:
Handboek voor Leraren 10. Hoe wordt oordelen opgegeven? Pag. 29 en 11. Hoe is vrede in deze wereld mogelijk? Pag. 31 uit Een Cursus in wonderen.

Vorige edities:

TOP