Nieuwsbrief

Privacybeleid

Artikelen

Een Gedachte van Riek

Het ongedaan maken van de droom I
 Een gedachte van Riek

Hoe kan de droom ongedaan worden gemaakt? Dit was een vraag die mij onlangs gesteld werd. De eigenlijke vraag dan luidt: hoe kan iets waarin je gelooft ongedaan worden gemaakt?

Ik las zojuist een lang artikel met betrekking tot wetenschappelijke onderzoeken naar welke invloed feiten hebben op wat mensen geloven. Het bleek dat feiten weinig invloed hebben op hoe mensen hun overtuigingen stabiliseren of veranderen. Veranderingen in overtuigingen zijn veelal gegrond op wat men meent dat anderen die men positief in schat, voor henzelf betekenen. Dit op grond van een ingebouwd overlevingsmechanisme dat dateert van het begin der mensheid, dat gericht is op een overleving‘s model dat een of andere vorm van samenwerking prefereert om eigen doeleinden te kunnen bevredigen.

Als je een simpel voorbeeld wilt: hoewel het voor Galileo volkomen duidelijk was op grond van eigen onderzoek dat de aarde rond de zon draait en niet andersom zoals het algemeen geloof voorschreef, een feit dat ook al in andere culturen was vastgesteld, kon het niet als feit worden aanvaard door de machthebbers van die tijd vanwege hun onvermogen om een referentie kader te aanvaarden dat niet overeenstemde met bestaande geloof systemen en dat daarmee een plaats in hun sociale omgeving zou aantasten.

Over dergelijke houdingen wordt vaak geoordeeld. Maar oordelen lost het probleem niet op, noch is het aandragen van feiten kennelijk de manier om iets dat de ander gelooft ongedaan te maken, zelfs niet als een gerenommeerde wetenschapper dat doet.

Oké, hier gaan we:

Ik:
-Niets werkelijks kan worden bedreigd. Niets onwerkelijks bestaat. Hierin ligt de vrede van God. Deze wereld is niet werkelijk, het is jouw eigen maaksel en bestaat niet. God is een feit.

Jij:
-Toon mij dat aan en ik geloof je.

Ik:

Men zegt dat de ervaring de mensen wijs maakt. Dat is een kromme redenering. Als er niets hogers dan de ervaring zou bestaan, zou de mens krankzinnig worden.

Vorige edities:

TOP