Nieuwsbrief

Privacybeleid

Artikelen

Een Gedachte van Riek

Goede Voornemens
 Een gedachte van Riek

Het nieuwe jaar is hier en sommigen zullen dit begin gebruiken om met iets nieuws te beginnen of om de schouders te zetten onder iets dat al eerder begonnen was maar nog niet tot de wasdom gekomen is waarop gehoopt werd.

Wij houden ons hier bezig met de Cursus in Wonderen, en wie is op een of ander moment níet teleurgesteld geweest in zichzelf en/of de verwachte resultaten? We hebben goede voornemens, maar falen.

Door de hele Cursus heen raakt Jezus dit aan, maar hier ga ik er een paar punten uitlichten: voornemens, verlangen en het wonder van vrede. Goede voornemens zijn niet genoeg. Als het jouw doel is de genade van vrede te ontvangen kan jou niets anders gebeuren dan dat, tenzij dit niet het enige is dat je verlangt, want het verlangt jouw totale bereidwilligheid.

Goede voornemens vallen in het domein van waarneming, van het begripsmatige denken, waarin plannen worden gemaakt en doelen worden gesteld op basis van overtuigingen en ideeën. We vertrouwen hier op ons zelf en ons eigen oordeel terwijl we uitkijken op een wereld van vorm zonder betekenis.

Maar vrede daarentegen is niet iets wat ‘bereikt’ kan worden, het is ons al gegeven, het leeft in ons hart en wij kunnen ertoe ontwaken. Het vraagt om onze erkenning en vertrouwen in onze absolute bereidwilligheid om voorbij te gaan aan wat wij meenden dat werkelijkheid was. Het is het sterke verlangen naar een oplossing die niet binnen de gegevens van ons eigen denken gevonden kan worden. Het is zoals snakken naar adem wanneer we verdrinken en zo in verwarring zijn dat we niet weten wat boven of beneden is, en iemand, wie dan ook, trekt ons boven water. Want dat is de waarheid over ons hier op aarde. Zo leren te vertrouwen op Hem die ons de weg wijst naar de genade van het eind van dromen.

Wil je meer weten:

Hoofdstuk 18 Het voorbijgaan van de droom - IV Een beetje bereidwilligheid, pag. 388 en
Les 95 Ik ben één Zelf, verenigd met mijn Schepper, 4 t/m 10, Werkboek pag. 166 en
Les 168 Uw genade is mij gegeven. Nu maak ik er aanspraak op. Werkboek pag. 324

Men zegt dat de ervaring de mensen wijs maakt. Dat is een kromme redenering. Als er niets hogers dan de ervaring zou bestaan, zou de mens krankzinnig worden.

Vorige edities:

TOP