Nieuwsbrief

Privacybeleid

Artikelen

Een Gedachte van Riek

Het ongedaan maken van de droom III
 Een gedachte van Riek

Om het misleidend geloof omtrent jouw oorsprong en al jouw relaties met deze wereld ongedaan te laten maken zul je evenals Galileo je eigen onderzoek moeten verrichten. Je kunt je daarbij niet verlaten op wat de wereld “denkt”, noch wat je eigen verleden jou geleerd heeft omdat beide bronnen beperkt zijn door het vooroordeel van het bevestigingsmechanisme zoals beschreven in Deel I : jij bent volkomen onvrij in jouw keuzes. Deze berusten niet op feiten, maar op relatieve ervaringen gebaseerde overtuigingen. Met andere woorden: jij gelooft in wat de wereld zegt dat je bent en waar jouw veiligheid in gevonden kan worden.

De vraag is nu dus wat jouw geloof hier in zou kunnen doen verminderen? Jezus zegt: laat je aanvalsgedachten los. Waarom werkt dat? Jij bent een Idee van jezelf uitgedrukt in gedachten. Jij bènt jouw gedachten. Met het denken van aanvalsgedachten (elke gedachte waar jij je bewust van bent) val je dus je eigen werkelijkheid aan: met de gedachte dat de ander een lichaam is maak jij jezelf tot een lichaam en daarmee “bewijs” jij telkens weer aan jezelf dat dat de waarheid omtrent jezelf zou zijn, en verduistert nog meer jouw werkelijke Eénzijn met je broeder en God.

Alle gedachten hebben resultaat. Breek nieuwe grond, oordeel niet want oordelen is de weg van de wereld en is altijd gebonden aan het verleden. Wees een Galileo: vindt in jezelf dat wat altijd al waar was maar dat jij voor jezelf verborgen hield.

Men zegt dat de ervaring de mensen wijs maakt. Dat is een kromme redenering. Als er niets hogers dan de ervaring zou bestaan, zou de mens krankzinnig worden.

Wil je meer weten:

Lees bijvoorbeeld uit het tekstboek van Een Cursus in Wonderen: Hoofdstuk 8 De Terugreis - VII. Het lichaam als communicatiemiddel, pag. 154

Vorige edities:

TOP