Nieuwsbrief

Privacybeleid

Artikelen

Een Gedachte van Riek

Wees barmhartig
 Een gedachte van Riek

Kerstmis* is een geestes toestand. Nee, niet de gezelligheid en warmte (of pogingen daartoe), alhoewel daar helemaal niets op tegen is. Kerstmis is de tijd van het bewust zijn van de Christus in jouw geest.**

Kerstmis kan elke dag zijn, elk moment dat jij toestaat dat jouw werkelijkheid in je geest opstijgt in je bewustzijn. Kerstmis is de tijd van de viering van de geboorte van de Zoon van God. De Zoon van God is niet een lichaam, en kan niet gekruisigd worden. Maar Hij kan wel verheven worden in de geest die bereid is de geest beschikbaar te stellen. En die mogelijkheid heb je elk moment.

Dat is de boodschap van Jezus in zijn Cursus in Wonderen. De boodschap is dat je elk moment bevrijdt kunt worden van de zware last van schuld en aanval. Dat je kunt ontwaken tot de eenheid van de schepping van God waarin jij jezelf als volmaakt zondeloos kunt ervaren en de zondeloosheid kunt zien van heel Gods schepping.

Welke optie zou je liever hebben dan dat?

“Wat doe je dan” vroeg iemand mij, “Wat doe je dan met Kerst als je je schoonbroer op visite krijgt waar je mee in zware onmin leeft”?

Oh goeie hemel! Wat wil je? Wil je vrede? Zo ja, start met te aanvaarden dat het jouw grieven zijn die jou gescheiden houden van hem die jouw (werkelijke) Vader geschapen heeft, in eenheid met jou. Denk je nog dat conflict noodzakelijk is en schuld natuurlijk? Wil jij jouw grieven gerechtvaardigd hebben, of wil jij jouw werkelijkheid kennen, waarin vrede en vreugde bestaan?

Begin vandaag, nu, met het oefenen om de bereidheid in jezelf te vinden om jouw zienswijze van de situatie op te geven. Jij hebt het bij het verkeerde eind. Jij ziet wat niet werkelijk is. Grieven zijn onbarmhartig voor wie ze koestert. Ze vernauwen het blikveld. Ze verwoesten blijheid en levensvreugde, en niet alleen voor jezelf. Ze zijn vergif.

Maar in jezelf ligt een kracht die niet de minste moeite heeft met het opruimen van deze zware last en er een vreugdevolle vrijheid van pijn en lijden voor in de plaats legt.

“Vader, ik zie niets zoals het is. Ik wil geen gelijk meer hebben, het doet pijn” zou een goeie start kunnen zijn bijvoorbeeld om een dergelijke uitwisseling plaats te laten vinden, hoewel God echt geen woorden nodig heeft om jouw bereidheid te horen gelukkig.

In de tekst en het werkboek zijn vele aanwijzingen te vinden. Wees barmhartig voor jezelf, je doet dit jezelf aan.

Men zegt dat de ervaring de mensen wijs maakt. Dat is een kromme redenering. Als er niets hogers dan de ervaring zou bestaan, zou de mens krankzinnig worden.

Wil je meer weten:

Lees bijvoorbeeld: Hoofdstuk 19: i. De aantrekkingskracht van schuld, pag. 41.
Of Werkboek Deel I, Les 161 Geef mij jouw zegen, heilige Zoon van God, pag. 307 en uit de tekst Hoofdstuk 23 De Oorlog Tegen Jezelf, Inleiding en pag. 498. en in het Werkboek Les 196 Ik kan alleen mijzelf maar kruisigen, pag. 377

*Het woord kerst vindt ‘n oorsprong in het woord ‘Christus’ (startpagina nl)

**Hoofdstuk 4. III Liefde zonder conflict (Oertekst 27 december 1965)
1. Als Helen je dit voorleest, Bill, probeer dan heel goed te luisteren. Je hebt nooit begrepen wat "Het Koninkrijk der hemelen is in jou” betekent. De reden dat jij het niet kunt begrijpen, is omdat het NIET begrijpelijk is voor het ego, dat het interpreteert alsof er iets vanbuiten vanbinnen is, wat niets betekent. Het woord 'vanbinnen' hoort er niet bij. Het Koninkrijk der hemelen Ben jij. Wat anders dan jou heeft de Schepper geschapen, en wat anders dan jij IS Zijn Koninkrijk?

Dit is de hele boodschap van de Verzoening, een boodschap die in zijn totaliteit de som van de delen die we eerder hebben behandeld, overstijgt. Kerstmis is geen tijd; het is een geestestoestand. De Christusgeest wil vanuit de ziel, niet vanuit het ego, en de Christusgeest IS die van jou.

Vorige edities:

TOP