Nieuwsbrief

Privacybeleid

Artikelen

Een Gedachte van Riek

Trouw
 Een gedachte van Riek

Trouw is een gave van God en is het tegendeel van angst. Het gaat voorbij aan geloof. Het is niet gebaseerd op overtuiging want geloof verwijst naar een toekomst; trouw is. Trouw is de erkenning van eenheid die volgt op jouw verlangen naar vrede. Jouw verlangen naar vrede als doel wordt beantwoord door het doel van de Heilige Geest om jou voorbij illusies te leiden naar de waarheid en daarmee uit het conflict. Zijn werk vervangt jouw ontrouw tegenover jouw broeder in jouw ontkenning van jullie gelijkheid als één schepping van dezelfde Vader. In Zijn licht verdwijnen verschillen en verschijnt de Christus, de Enige Zoon van God.

Voetnoot: in de Cursus wordt nagenoeg altijd het woord ‘geloof’ gebruikt voor de vertaling van het woord ‘faith’, zowel in de gebruikelijke zin van ‘geloof in’ als ook voor ‘trouw’ (en soms ‘vertrouwen’). Dit zijn echter twee geheel verschillende ervaringen.

Wil je meer weten?

Hoofdstuk 1 De Betekenis Van Wonderen - VI. De illusie van behoeften, 4. en 5., pag. 14
Hoofdstuk 7 Vergeving en de Heilige Relatie - VII De roep om geloof, 9 pag. 377
Werkboek Les 250 Laat ik mijzelf niet zien als beperkt, pag. 421

Men zegt dat de ervaring de mensen wijs maakt. Dat is een kromme redenering. Als er niets hogers dan de ervaring zou bestaan, zou de mens krankzinnig worden.

Vorige edities:

TOP