Nieuwsbrief

Privacybeleid

Artikelen

Een Gedachte van Riek

Totaal schuldig
 Een gedachte van Riek

Onthoud: als je schuld en angst ervaart is het nooit om de rede die het ego jou vertelt dat het zou moeten zijn, bijvoorbeeld ziekte, of een of andere daad. Het is altijd omdat je de kracht van je ware identiteit hebt afgewezen en het licht van je ware wezen is verzwakt in je bewustzijn. Identificatie met het lichaam verzwakt altijd het innerlijk licht in je bewustzijn. Gevoelens van angst en schuld zijn het gevolg. Het ego zal dat altijd verbinden met het niet voldoen aan een ego doel, het zal jou nooit de werkelijke oorzaak van die gevoelens kunnen tonen, noch kan het jou er uitleiden. Besef dat en je bent vrij.

Er is alleen nu. Het ego leeft van het verleden, alles wat het in je geest bewust wenst te maken is het verleden. Houdt een ogenblik stil en luister er niet naar, wat het je ook zegt over je vermeende mis-daden die allemaal al in het verleden zijn. Er toch naar luisteren is het willen vasthouden aan wat er niet meer is. De bereidheid om het te verwerpen opent de geest om het innerlijk licht toe te laten. Ja, je bent totaal schuldig aan het geven van voorkeur aan de lichaams identificatie.

Maar wat is schuld? Verleden. Waar is schuld? In het verleden. De enige genezing is de genezing van de geest, de genezing van de identificatie met het lichaam. Genezing van het verleden. Genezing tót de ware Identificatie, het innerlijke licht. Genezing tot het nu, het enige moment in de tijd dat werkelijkheid heeft. Alleen schuld verbergt de Liefde van de Vader voor jou en verhindert het je je het bewust zijn van jouw heerlijkheid in Hem.

Wil je meer weten?


Hoofdstuk 8 De Terugreis - VI De schat van God 4./5. Pag. 152
Werkboek Les 226 Mijn thuis wacht mij. Ik haast mij erheen. Pag. 407

Men zegt dat de ervaring de mensen wijs maakt. Dat is een kromme redenering. Als er niets hogers dan de ervaring zou bestaan, zou de mens krankzinnig worden.

Vorige edities:

TOP