Nieuwsbrief

Privacybeleid

Artikelen

Een Gedachte van Riek

Naastenliefde
 Een gedachte van Riek

Ooit kwam ik de volgende uitspraak van de schrijver en dichter Johann Wolfgang von Goethe tegen:

“Als we mensen alleen maar nemen zoals ze zijn, maken we ze erger; als we ze behandelen alsof ze al zijn wat ze zouden moeten zijn, brengen we ze waar ze naartoe zouden moeten worden gebracht”.

De uitspraak raakte mij destijds als waar, maar pas toen ik de Cursus in Wonderen in handen had kreeg ik er inzicht in hoe ik er zelf actief in zou kunnen bijdragen in plaats van het object te zijn.

Hoewel de Cursus in de eerste plaats een pad is van persoonlijke verlichting, is er een heel voorname plaats ingeruimd voor de hulp aan je broeder op zijn pad.

In bovenstaande uitspraak ontbreekt het waarom van de geestelijke actie van verbetering, welke in de Cursus nadrukkelijk wèl wordt benoemd, op heel veel manieren en op vele plaatsen: God heeft Eén Zoon, één uitbreiding van Zichzelf, welke jouw broeder is samen met jezelf als één Zelf. Eén geest. Zie een verschil en je beweert dat ideeën hun bron kunnen verlaten door te veranderen in wat ze niet zijn. Maar zie voorbij aan de wereld van vorm - waarin verschillen mogelijk zijn - met de visie van het licht dat in beiden is en jij wordt teruggeleid naar de Bron, samen met je broeder. Je kunt dus alleen aan jezelf geven omdat hij, je broeder, zowel één met jou is in werkelijkheid alsook omdat hij een projectie van jezelf is in de beperkingen van de waarnemende geest waarin óók geldt dat ideeën hun bron niet kunnen verlaten. En hierin ligt de onderliggende reden van de actie om je broeder te zien zoals je wilt dat hij is.

Een paar voorbeelden Uit een Cursus in Wonderen:
Tekst Hoofdstuk 1 De Betekenis Van Wonderen -I. De principes van wonderen:

16. Wonderen zijn leermiddelen waarmee wordt gedemonstreerd dat het even zalig is te geven als te ontvangen. Ze vergroten de kracht van de gever en verlenen tegelijkertijd de ontvanger kracht.

18. Het wonder is een dienst. Het is de maximale dienst die jij een ander kunt bewijzen. Het is een manier om je naaste lief te hebben als jezelf. Je herkent op het zelfde moment je eigen waarde en die van je naaste.

21. Wonderen zijn natuurlijke tekenen van vergeving. Door wonderen aanvaard je Gods vergeving door die naar anderen uit te breiden.

40. Het wonder erkent iedereen als jouw broeder en de mijne. Het is een manier om het universele merkteken van God waar te nemen.

Wil je meer weten:

Tekst Hoofdstuk 2 De Afscheiding en de Verzoening - V De functie van de wonderdoener
9t/m10, pag. 27

Men zegt dat de ervaring de mensen wijs maakt. Dat is een kromme redenering. Als er niets hogers dan de ervaring zou bestaan, zou de mens krankzinnig worden.

Vorige edities:

TOP