Nieuwsbrief

Privacybeleid

Artikelen

Een Gedachte van Riek

Waardering
 Een gedachte van Riek

Waardering, in de Cursus, is geen gedeeltelijke zaak. Het is niet: op prijs stellen. Waardering is het tegendeel van (be)oordelen. Waarderen is zegenen en genade die overgaat in Liefde. Oordelen is met verwerpen verbonden; waardering met integratie en heling. Waarderen is het aanvaarden van het oordeel van de Heilige Geest waarin niemand verliest. Waardering is daarom totaal; niets en niemand wordt uitgezonderd. De rechtszaak tegen Gods Zoon is voorbij want Gods Rechtvaardigheid is aanvaard.

Wil je meer weten:

Lees bijvoorbeeld uit een Cursus in Wonderen:
Hoofstuk 19 Het bereiken van de Vrede - IV Obstakels voor de vrede 2. pag.415
en
Hoofdstuk 25 Gods Rechtvaardigheid - IX De rechtvaardigheid van de Hemel pag. 554

Men zegt dat de ervaring de mensen wijs maakt. Dat is een kromme redenering. Als er niets hogers dan de ervaring zou bestaan, zou de mens krankzinnig worden.

Vorige edities:

TOP