Nieuwsbrief

Privacybeleid

Artikelen

Een Gedachte van Riek

Je bent geest
 Een gedachte van Riek

Er zijn mensen die zeggen dat er geen Schepper is omdat het niet bewezen is dat er een is, en zich daarom ook niet kunnen voorstellen dat er een is.

Waarom zou er géén Schepper zijn!? Alleen omdat als we aan een Schepper denken wij die ook meteen in onze gelijkenis inschalen, een soort onzichtbare Oppermens en dan om allerlei redenen meteen in conflict raken? Want het is waar dat wij ons alleen zaken kunnen voorstellen op grond van onze eigen ervaringen. En onze ervaringen opgroeiend in deze wereld zijn grotendeels gebaseerd op de zelfidentificatie met het lichaam. Maar dat betekent niet dat er geen andere identificatie mogelijk zou zijn. Die is niet alleen mogelijk, die is noodzakelijk.

Toen ik een jaar of twaalf was kwam de gedachte in mij op dat àls er zoiets als een Schepper/God zou zijn, deze, gezien de wereld van vorm waarin we leven, een onderliggende en onpersoonlijke energie zou moeten zijn, verbreid door heel het universum. Met de nadruk op ‘onpersoonlijk’. Mijn conclusie was daarom dat wij als mens, hoewel deel van dat universum, die energie daarom niet zouden kunnen kennen. (Ik had er kennelijk geen werkelijke twijfel aan dat er zo iets als een scheppend principe was). Mijn eigen identificatie met de vorm verhinderde mij te zien dat ik mijzelf uitsloot van die energie en daarmee van de mogelijkheid van andere vormen van identificatie. Ik had nog nooit gehoord van een ‘geestelijk leven’.

Maar mijn ervaringen veranderde: die energie kan gekend worden! In je eigen geest. En het is inderdaad universeel, maar niet onpersoonlijk in de zin dat ze niet in de eigen geest kan worden ervaren en gekend. En het lichaamsbewustzijn verdwijnt in haar tegenwoordigheid. Het is niet neutraal, het is leven, barmhartigheid, liefde, vreugde, vrede en eenheid. En zoveel meer.

Jij bent daar deel van. En één mee. Die geest moet gekend worden omdat je er deel van bent. Zonder bewustzijn er van ben je opgesloten in de beperkingen van de lichaamsidentificatie, die niet jouw werkelijkheid is. Jouw werkelijkheid is de kracht van het universum.

Wil je meer weten:

Lees bijvoorbeeld uit een Cursus in Wonderen:
Werkboek Deel II - 5. Wat is het lichaam? Pag. 428
Hoofdstuk 18 - VI Aan het lichaam voorbij 9. t/m 14.
Nieuwe Testament:
Johannes 6 vers 63

Men zegt dat de ervaring de mensen wijs maakt. Dat is een kromme redenering. Als er niets hogers dan de ervaring zou bestaan, zou de mens krankzinnig worden.

Vorige edities:

TOP