Nieuwsbrief

Privacybeleid

Artikelen

Een Gedachte van Riek

Wonderlijk
 Een gedachte van Riek

Wat als het eisen om een bewijs voor het bestaan van een Schepper juist de ontkenning is van het bestaan er van, door je eigen uitsluiting ervan?

In dezelfde trant: ‘onzichtbare’ energieën zijn ‘zichtbaar’ gemaakt door ze toepassingen te geven, al dan niet praktisch bruikbaar. Elektriciteit, geluidsgolven, straling zijn er een paar. We hebben ze uit het totale spectrum van energie van het universum ‘geplukt’ op basis van een beperkte observatie van het geheel, en een afgescheiden toepassing gegeven. Toch aanvaarden we ze als bestaand en werkelijk, ook al kunnen we ze niet zien. We geloven de werkelijkheid ervan omdat ze toegepast worden.

Wonderlijk dat dit in tegenstelling is met wat door deskundigen op het gebied van goddelijke energie (we geven er de term ‘heiligen’ aan) door de eeuwen heen en over de gehele wereld is gedemonstreerd en uitgelegd. We geloven het niet omdat er geen wereldse toepasbaarheid aan kan worden gegeven. Maar het is minder wonderlijk als je beseft dat om hiervan kennis te hebben je hiervoor jezelf moet insluiten in het ‘experiment’ als deel van het universum. Nu gaat het om jou. Jij bent deel van dat universum en in jou ligt haar kern en principe.

De geest van het universum is gebaseerd op inclusiviteit. De basis van het menselijke begripsmatige denken berust op exclusiviteit. ‘Ken U zelf’ is zeker een heel goed advies, maar kan iemand mij vertellen hoe je jezelf werkelijk kunt kennen in een objectieve wereld waarin alles afgescheiden is, terwijl je werkelijkheid is geworteld in de inclusiviteit van het universum?

Men zegt dat de ervaring de mensen wijs maakt. Dat is een kromme redenering. Als er niets hogers dan de ervaring zou bestaan, zou de mens krankzinnig worden.

Vorige edities:

TOP