Nieuwsbrief

Privacybeleid

Artikelen

Een Gedachte van Riek

Goed en kwaad
 Een gedachte van Riek

Een oude Cherokee Chief leert zijn kleinzoon over het leven. 'Er is een gevecht in mij aan de gang,' zei hij tegen de jongen.

“Het is een vreselijk gevecht en het is tussen twee wolven. De ene is slecht - hij is woede, afgunst, verdriet, spijt, hebzucht, arrogantie, zelfmedelijden, schuld, wrok, minderwaardigheid, leugens, valse trots, superioriteit en ego”.

Hij vervolgde: 'De ander is goed - hij is vreugde, vrede, liefde, hoop, sereniteit, nederigheid, vriendelijkheid, welwillendheid, empathie, vrijgevigheid, waarheid, mededogen en geloof. Hetzelfde gevecht speelt zich in jou af - en ook in ieder ander persoon. "

De kleinzoon dacht er even over na en vroeg toen aan zijn grootvader: "Welke wolf zal winnen?"

De oude Cherokee antwoordde eenvoudig: “Degene die je voedt”.

Daar moest ik even bij stil staan. Want vanuit het oogpunt van winnen en verliezen lijkt het heel wijs en onomstotelijk de waarheid. En op het niveau van een kind alleszins begrijpelijk.

Maar vanuit de waarheid bekeken is het een beperking opgelegd aan de waarheid en daarom (zoals ik het hier lees) niet volledig. God dank de Cursus in Wonderen! Dankjewel Jezus! Dankjewel Master Teacher!

De beperking is deze: het kwaad (duisternis) voert een strijd maar het licht weet er niet van. “De wolf van het kwaad” vecht inderdaad door de macht die jij het geeft, maar “De wolf van het goede” heeft jouw voeding niet nodig, zij bestaat van zichzelf want ze is alles dat er is. Of anders gezegd: het kwaad heeft geen werkelijke bron want zij kan alleen bestaan op basis van de macht die jij ontleent aan de werkelijkheid om er beelden van te projecteren. En deze beelden gebruik jij als bewijs voor de de werkelijkheid van de wereld die je wilt zien, en waar jij je aandacht op richt.

Daarom is “De wolf van het kwaad” een schim, een schaduw die alleen kan bestaan in de wereld van schimmen, in de duisternis van weerspiegeld licht waar jij denkt te bestaan door de beelden die jij maakt.

Er is geen gevecht, alleen een blij thuiskomen in jouw ontdekking dat “De wolf van het goede” het licht van heel de schepping is waarin de “De wolf van het kwaad” verbleekt zodra jij zijn gehuil aanziet voor wat het is: de poging het licht uit je geest te weren dat jouw eigen licht is. In overvloed, nu.

Het licht van de waarheid is er altijd, in zijn volheid en in jou ligt haar altaar. Dat is onder geen enkele bedreiging van wat voor gevecht ook.

Aan jou de keuze waar jij je mee wilt identificeren. Het goede bestaat niet door het kwade te bestrijden. Het rijst vanzelf op in jouw bewustzijn wanneer je niets doet, wanneer je nalaat je ertegen te verweren en het verwacht en verlangt. Dat geeft het een heel ander gevoel vindt je niet?

Ja werkelijk, wat kunnen we anders doen dan het helemaal overlaten aan God?

Wil je meer weten:

Hoofdstuk 18 - VII Ik hoef niets te doen, pag. 397 en
Les 73 Ik wil dat er licht is, pag. 127

Men zegt dat de ervaring de mensen wijs maakt. Dat is een kromme redenering. Als er niets hogers dan de ervaring zou bestaan, zou de mens krankzinnig worden.

Vorige edities:

TOP