Nieuwsbrief

Privacybeleid

Artikelen

Een Gedachte van Riek

De Vergeving - een sprong in het diepe
 Een gedachte van Riek

Je kunt niet werkelijk iets ‘doen’ zonder het denksysteem te gebruiken dat de afscheiding in stand houdt. Want wat is Verlossing? Herinneren wat al in jouw denkgeest aanwezig is maar dat je nu nog afwijst als wat je niet denkt te willen.

Je wilt het nu nog niet omdat je denkt dat het jou van iets berooft dat je liever hebt: het denksysteem dat jouw lichaamsidentificatie ziet als jouwzelf, en de projectie van dat zelf op de wereld. Jij aanvaardt de getuigenissen die de wereld jou geeft van jezelf als waar en waardevol. Het kan zijn dat je deze niet als prettig ervaart maar niettemin neem je deze getuigenissen voor ‘waar’ aan als een weerspiegeling van wie je denkt te zijn. Er is geen wereld.

Jij bent nu op weg te ontdekken wat je werkelijk wilt omdat je ‘ergens weet’ dat er een werkelijke oplossing ìs. En omdat je je angstig en eenzaam voelt wil je er maar wat graag ‘aan werken’.

Maar nu de vraag: wat is het dat zich angstig en eenzaam voelt? Het kan niet jouw werkelijkheid zijn dat zich in het volle licht van Gods Liefde koestert. Het moet dat deel zijn in jouw gespleten geest dat zich niet bewust is van zijn gespletenheid en zich bedient van dat denksysteem dat geen weet heeft van de heelheid in God.

Het antwoord op de vraag ‘wat kan ik doen om Verlossing te aanvaarden’ moet dan ook zijn: bedien jezelf niet van het denksysteem dat de afscheiding in stand houdt. Door je er niet van te bedienen kan het niet anders of het valt weg, want wat je niet gebruikt verdwijnt uit je geest. Alleen wat je toelaat in je geest wordt werkelijkheid voor jou. Dat is een keuze die je hebt. Jouw geest is het mechanisme van beslissen.

De Cursus is een geestes training. Dat betekent niet dat je jezelf kunt trainen in volmaaktheid en schuldeloosheid. Dat ben je al. Dat ben je nù. Zo heeft God jou geschapen. Samen met je broeder als de Zoon die Hij liefheeft.

Wat houdt de geestes training dan wèl in? Het ongedaan maken van waarin je nu gelooft dat het jou iets geven kan dat je van waarde acht. Door het licht van de Heilige Geest in jouw eigen geest te aanvaarden, want het ìs jouw eigen licht. Dit is een Cursus in Wonderen. Het volgt niet jouw denksysteem. Dat denksysteem houdt jou vast in de duisternis van het lichaam en het verleden. Maar de Heilige Geest werkt wel mèt jouw geest en dóór jouw geest. Dus met jouw gedachten. Wordt je bewust van je gedachten en hun invloed op jou gemoed. En daarmee op de wereld om je heen: wat jij gelooft zul je ervaren en daarmee aan de wereld geven. Wat wil je ervaren en daarmee geven?

Veranderen van gedachten is een vermogen dat je bezit. En de Heilige Geest maakt daarvan gebruik ten behoeve van jou. Als je hem laat begaan. Dat is wat jij kunt doen om Verlossing te aanvaarden. Het is het opgeven van oordelen voor jezelf. Vanuit het denksysteem dat je nu gebruikt kun je niet weten wat het probleem is. Hoe kun je dan oordelen zodat het opgelost kan worden? De Heilige Geest weet wat het probleem is, en Hij kan jou leiden zodat het probleem wordt opgelost. Leer van Hem, en wees actief in het laten corrigeren van jouw vergissing in wie je denkt dat je bent.

Men zegt dat de ervaring de mensen wijs maakt. Dat is een kromme redenering. Als er niets hogers dan de ervaring zou bestaan, zou de mens krankzinnig worden.

Vorige edities:

TOP