Nieuwsbrief

Privacybeleid

Artikelen

Een Gedachte van Riek

Werkboek: Les 125 - In stilte ontvang ik vandaag Gods Woord
 Een gedachte van Riek

“Deze wereld zal door jou veranderen. Geen ander middel kan het redden, want Gods plan is eenvoudig dit: de Zoon van God is vrij om zichzelf te redden, hem is het Woord van God gegeven om zijn Gids te zijn, voor altijd in zijn gedachten en aan zijn zijde om hem zeker naar zijn Vaders huis te leiden door zijn eigen wil, voor altijd vrij als dat van God. Hij wordt niet geleid door dwang, maar alleen door liefde.” *

Hij wordt niet geoordeeld, maar alleen geheiligd.

Heb jij jezelf óók weleens afgevraagd hoe God een plan kan hebben? Normaal gesproken heeft een plan een doel als eindpunt en de omschreven middelen om dat te bereiken. Kàn God, de Almachtige, Alomvattende, wel een plan en een doel hebben? Een tijdlijn hebben dus?

Allemaal begrippen die in de Cursus worden gebruikt om de ‘reddingspoging’ aan te duiden die in gang is om de Zonen van God bewust te maken van hun herkomst, hun verlangen naar hun Schepper aan te wakkeren, en de urgentie van hun missie op aarde duidelijk te maken..

Anders dan aardse plannen, dit plan, zoals Jezus het stelt, werd al volbracht** op het moment dat het probleem werd onderkend: Mijn kinderen communiceren niet met Mij***. En de Correctie volgde, want waarom zou de Schepper van het Universum en Universum van Universums zijn eigen Schepping niet kunnen beheren?

Het zijn de Zonen die onwetend zijn in hun non-communicatie en de Correctie niet begrijpen en daarom niet weten dat het plan al volbracht is. En ja, die zichzelf vragen stellen zoals ‘kan God een plan hebben?’. Nu begrijp ik dat het antwoord ligt in de eeuwigdurende uitnodiging van Liefde aan Liefde om Zichzelf te zijn.

Heeft God een plan? Ja, in de vorm van de Heilige Geest, voor iemand als ik, voor wie gelooft dat het volledig beëindigen van dromen nog niet totaal verlangd wordt. En het zijn de Zonen die het plan vormen en nodig hebben. Dus ja. En nee.

Wil je meer weten:

* Werkboek les 125 alinea 2
** Hoofdstuk 26 - V 3. De kleine hindernis, pag. 566
*** Hoofdstuk 6 - V 1. De lessen van de Heilige Geest, pag. 105

Men zegt dat de ervaring de mensen wijs maakt. Dat is een kromme redenering. Als er niets hogers dan de ervaring zou bestaan, zou de mens krankzinnig worden.

Vorige edities:

TOP