Nieuwsbrief

Privacybeleid

Artikelen

Een Gedachte van Riek

De boodschap van de kruisiging is liefde
 Een gedachte van Riek

De boodschap van de kruisiging is liefde. Maar er is zoveel verwarring over wat dit betekent!

Over het algemeen vieren we Pasen. In de christelijke traditie gaat de viering over Jezus die sterft voor de zonden van anderen, zodat zij daardoor gered kunnen worden. Door het verhaal op deze manier te vertellen, offerde Hij zichzelf in wezen op zodat zijn dood een boze God zou sussen. Voor sommigen werd het zelfs een verhaal over straf voor onze zonden.

Er zijn drie belangrijke ideeën bij deze manier om het verhaal te vertellen:
de dood is echt,
zonde is echt en
God is een boze God.

Wat Hijzelf verduidelijkt in de Cursus:
Hij stierf niet voor onze zonden, want dat is onmogelijk: de Zonen van God zijn geen zondaars, ze zijn zoals God, en één Zoon. Afscheiding is niet werkelijk, en illusies kunnen geen gevolgen hebben. Evenmin kan de Zoon sterven. Hij is als zijn Vader, eeuwige liefde.

In de Cursus laat Jezus ons zien dat de viering van Pasen de viering van het eeuwige Leven is, aangetoond door Zijn opstanding en de daaropvolgende verschijning gedurende 40 dagen.

Jezus zelf noemt de kruisiging in de Cursus een extreem voorbeeld van de ontkenning van de scheiding van de Zonen van God door consequent naar slechts één Stem te luisteren. En dit heeft het loslaten van angst en de identificatie met liefde tot gevolg. Zó kan Hij slechts liefde onderwijzen, want dat is Zijn ervaring. Geen projectie, geen woede, geen afwijzing, geen waarneming die niet in overeenstemming is met het oordeel van de Heilige Geest. Dit leidt dan tot opstanding en ontwaken.

Dit deed Hij voor Zichzelf en als voorbeeld voor jou. Maar nu is het jouw beurt. Hij nodigt je uit om zijn voorbeeld te leren volgen in veel minder extreme verleidingen om verkeerd waar te nemen. In de erkenning dat jij en je broeder uit dezelfde Bron komen. Die ene Stem spreekt zowel in jou als in je broeder over dezelfde liefde, waarin je verenigd bent.

Wil je meer weten:

Lees bijvoorbeeld uit een Cursus in Wonderen:
Hoofdstuk 6 - I De boodschap van de kruisiging, pagina 92
Werkboek Les 92 Wonderen worden gezien in het licht, en licht en kracht zijn één, pag. 159

Men zegt dat de ervaring de mensen wijs maakt. Dat is een kromme redenering. Als er niets hogers dan de ervaring zou bestaan, zou de mens krankzinnig worden.

Vorige edities:

TOP