Nieuwsbrief

Privacybeleid

Artikelen

Een Gedachte van Riek

Grieven hebben een doel
 Een gedachte van Riek

Grieven hebben het doel van afscheiding. Zij zijn het product van een denkgeest welke zijn eigen speciaalheid verdedigt door een hiërarchie van waarden in te stellen waaraan hij ‘andere’ denkgeesten afmeet en niet zichzelf. Soms zijn die grieven vermomd in ‘spirituele’ waarden en worden als zodanig niet altijd gezien voor wat zij zijn. Het kan zelfs zo zijn dat zij sterkere morele steun krijgen.

Al dat een hiërarchie van waarden tracht te bewerkstelligen is de rechtvaardiging voor oordelen. Het maakt niet uit hoe hoog het ideaal is dat wordt aangehangen, het zal hetzelfde resultaat geven als welke andere overtuiging ook: een gevoel van afscheiding.

Het verdedigen van de afscheiding door een hiërarchie van waarden in stand te houden is de wens om Gods Wil van Eénheid teniet te doen en door een andere wil van verdeeldheid en conflict te vervangen.

Welk ‘gerechtvaardigd’ ideaal je ook denkt te hebben waaraan jij je broeder denkt te mogen afmeten: oordelen is niet jouw functie. Vrede kan niet worden gevonden in het zoeken naar verschillen. Onze Vader schiep ons als één. De kloof die wordt ervaren in het zien van verschillen in de vorm is een vergissing in de waarneming van de denkgeest, welke het licht heeft in zichzelf om daaraan voorbij te zien en zijn eenheid te ervaren.

Men zegt dat de ervaring de mensen wijs maakt. Dat is een kromme redenering. Als er niets hogers dan de ervaring zou bestaan, zou de mens krankzinnig worden.

Vorige edities:

TOP