Nieuwsbrief

Privacybeleid

Artikelen

Een Gedachte van Riek

God en Zijn Boodschap zoals ik Hem begrijp
 Een gedachte van Riek

Als je iemand bent die al precies weet wat je missie hier op aarde is en hoe die moet worden ingevuld dan is het hierna volgende niet voor jou…..

In antwoord op iemands vraag over ‘de missie’ welke we hier op aarde hebben en hoe de persoonlijke uitvoering daarvan zou kunnen uitzien kwam de uitdrukking naar voren ‘jezelf weggeven’. Vanuit mijn eigen verleden weet ik dat dat een uitdrukking is die op wijd uiteenlopende manieren geïnterpreteerd kan worden, en ook wordt. Omdat ikzelf in het begin van mijn spirituele ontwikkeling niet werkelijk benul van de werkelijke betekenis ervan had, en dat ook besefte, deed ik destijds wat voor mij het dichtste bij dat idee leek te liggen: hard werken, dingen voor anderen doen, leren niet vast te houden aan grieven, oefenen in het toelaten van het licht enz. De herinnering hieraan kwam terug naar aanleiding van die vraag en daarbij ook het besef dat het een noodzakelijke fase is; terwijl je alle mogelijke ‘verkeerde’ wegen lijkt te volgen vindt er een schifting plaats en wordt je toch meer en meer naar de gewaarwording gebracht waar het echt om gaat.

Een prachtig voorbeeld voor dit proces is de ontwikkeling van Sint Franciscus van Assisi. Toen hij de boodschap ontving ‘Ga, en herstel mijn huis’ was zijn aanvankelijke aandacht gericht op het herstellen van het kerkje waar hij de boodschap ontving (en daarna ook andere vervallen kerkjes in de omgeving), naast zijn spirituele oefeningen. Allengs verdiepte zich zijn inzicht in zijn werkelijke roeping en de vormgeving van zijn leven volgens innerlijk gevormde leefregels volgens welke God gekend kan worden; deze zul je zeker kunnen herkennen in De Eigenschappen van Gods Leraren in het Handboek Voor Leraren*.

De boodschap van dit verhaal: doe de dingen naar je beste weten. Je kunt het alleen op jouw manier doen. Het helpt dat je daarbij beseft, of gaat beseffen, dat je volledig afhankelijk bent van het leren aanvaarden van Hulp van buiten de door jouw geformuleerde werkelijkheid.

Wil je meer weten?


*Uit Een Cursus In Wonderen - Handboek voor Leraren
4. Wat Zijn De Eigenschappen Van Gods Leraren? Pagina 9
https://nl.wikipedia.org/wiki/Franciscus_van_Assisi

Men zegt dat de ervaring de mensen wijs maakt. Dat is een kromme redenering. Als er niets hogers dan de ervaring zou bestaan, zou de mens krankzinnig worden.

Vorige edities:

TOP