Nieuwsbrief

Privacybeleid

Artikelen

Een Gedachte van Riek

Volmaakte Relatie
Master Teacher van Een Cursus in Wonderen
 Een gedachte van Riek

“Jij, luister goed naar mij. We voegen nu een ander woord toe aan wat liefde uiteindelijk, werkelijk is: het is vrijheid.”

“Alle liefde op aarde bindt. Door je beperkte bewustzijnsstaat zoek je bescherming in liefdesrelaties en bind je je daaraan uit angst. Dus wat je echt hebt is liefde/angst of liefde/haat. Als je jouw mate van liefde wilt meten voor iemand die schijnbaar buiten jezelf staat, beoordeel dan in hoeverre je hem loslaat. In hoeverre houd je aan ze vast omdat je denkt dat je liefde kunt hebben in plaats van liefde te zijn? De hoogste waarheid die ik je kan geven, is dat je niets kunt hebben omdat je alles bent. Je kunt uiteindelijk geen liefde hebben omdat je liefde bent.”

“Als je wilt dat een zogenaamde liefdesrelatie op aarde absoluut succesvol en absoluut perfect is en zonder afwijking en zonder enige elementen die onwaar zijn, hoef je je er alleen maar volledig aan over te geven. Het enige wat ooit zou kunnen ontbreken in wat jij opvat als een liefdesrelatie, is wat jij niet aan die relatie toevoegt. Punt uit.

Beantwoordt dat je vragen over relaties, beste broeder? Daarom zijn alle liefdesrelaties op aarde compromissen, nietwaar? Je kent jezelf niet, en zij kennen zichzelf niet, dus je komt bij elkaar en kent jezelf niet samen. Hoe dicht bij liefde is haat op aarde? Vlak ernaast. Hoe dicht is liefde bij angst op aarde? Vlak ernaast. Hoe dicht is het leven bij de dood? Hier, broeder. Amen.”*

En zo zijn alle relaties in deze wereld gebaseerd op compromissen. Niemand krijgt of geeft alles, maar geeft en aanvaardt wat redelijk wordt geacht. Dit op basis van het (instabiele) zelfconcept dat ieder voor zichzelf heeft gemaakt. En dit zelfconcept verzekert je verblijf in de wereld, in tijd en ruimte. Hier worden alle relaties geraakt door schuld en angst. Het zelfconcept zelf is de ontkenning van jouw waarheid.

Het doen van de Cursus maakt je hiervan meer bewust. Meer bewust van je haatvolle gedachten en moorddadige bedoelingen. De Cursus houdt je een spiegel voor. Dit is niet om je schuldig te laten voelen en je zo te dwingen andere keuzes te maken of relaties of wat dan ook op te geven. Opofferen is niet een methode om tot heelheid te komen. Aanvaarding van je werkelijkheid is de enige uitweg uit wat niet waar is. Maar het is nodig dat je je meer en meer bewust wordt van de onderliggende motieven van al je relaties zodat je de enige werkelijke beslissing kunt maken die je hebt voor de enige werkelijke relatie die je hebt: met God.

Als je de Liefde van God wilt kennen, zoek Hem dan waar Hij gevonden kan worden. Zoek Hem in je broeder. Je kunt Hem niet in jezelf alleen vinden want je bent niet alleen. God schiep geen afgescheiden delen die elkaar niet kunnen herkennen. Integendeel Hij breidde Zichzelf uit in één Zoon en dat is alles wat er is. Deze is zichtbaar voor de geest, maar de ogen zien dit niet, noch kunnen de oren dit horen.

“Er is geen enkel levend wezen dat niet de universele Wil deelt dat het heel is, en dat jij zijn roep niet onbeantwoord laat. Zonder jouw antwoord is het ten dode opgeschreven, zoals het van de dood wordt gered wanneer jij zijn roep hebt gehoord als de aloude oproep tot het leven, en begrepen hebt dat het slechts jouw eigen roep is. De Christus in jou herinnert Zich God met al de zekerheid waarmee Hij Zijn Liefde kent. Maar alleen als Zijn Zoon onschuldig is, kan Hij Liefde zijn. Want God zou inderdaad angst zijn als hij die door Hem onschuldig is geschapen, slaaf van schuld zou kunnen zijn. Gods volmaakte Zoon herinnert zich zijn schepping. Maar in schuld is hij vergeten wat hij in werkelijkheid is.”**

Jouw enige rol is om dit genezing proces niet in de weg te staan met het oordelen van wat dan ook. Zodat Liefde tot Zichzelf kan komen. Als Heelheid jouw natuurlijke staat is dan zal deze staat terugkeren in je bewustzijn op het moment dat jij er mee ophoudt het tegen te houden.

Er is niets dat jij van waarde acht dat je van een relatie wilt omdat deze waarden gebaseerd zijn op het zelfconcept dat alleen het verleden kent als maatstaf. Heelheid van de Christus wordt herkend op het moment dat alles zijn mag zoals het is, wanneer het nu als het enige werkelijke moment in de tijd wordt erkend.***

Wil je meer weten?


*Vertaald uit het Engels : De Terugkeer van de Ketter, Wees Mijn Valentijn, pag.140
Uit Een Cursus in Wonderen:
** Hoofdstuk 31 - I 9. Pag. 667
*** Les 268 Laat alles zijn precies zoals het is, pag. 432

Men zegt dat de ervaring de mensen wijs maakt. Dat is een kromme redenering. Als er niets hogers dan de ervaring zou bestaan, zou de mens krankzinnig worden.

Vorige edities:

TOP