Nieuwsbrief

Privacybeleid

Artikelen

Een Gedachte van Riek

2 Lessen
 Een gedachte van Riek

Er zijn maar 2 lessen te leren in deze wereld. Beide lessen hebben een verschillende uitkomst, een totaal verschillende wereld.

De les die jij jezelf nu probeert te leren is dat Gods Zoon schuldig is. Zonder uitzondering. En iedereen móet wel schuldig zijn, want iedereen hangt zijn eigen waarden aan dus iedereen móet wel zondigen. Je ziet het niet als vergissing, je ziet het als iets strafbaars. Als zonde.

Zo denk je over je broeder en zo denk je over jezelf. Je valt hem aan om wat hij van waarde acht wat jij niet van waarde acht, en je maakt hem zo tot vijand.

Hoe zou je niet bang kunnen zijn voor God in dit scenario? Jij maakt van Zijn Zoon iets wat hij niet is. Kun je dat doen zonder het idee dat God dat zal wreken? En waarheen kun je je nu wenden voor hulp?

Nu de 2e les. Je zúlt leren dat Gods Zoon onschuldig is, en een andere wereld zien. God is Liefde, en dus is de Zoon dat ook. Maar door je werkelijk levenskracht tot bijna niets te reduceren door al het oordeel dat je op jezelf legt, ken je deze Liefdes kracht niet. Je kent jezelf niet. En daarmee ken je de wereld zoals God die geschapen heeft niet.

Leer om niet te oordelen. Je hebt het oordelen niet nodig, de levenskracht zelf is er om je leven te regelen.

Les 324
Ik volg slechts, want ik wil niet de leiding
Vader, U bent Degene die mij het plan voor mijn verlossing hebt gegeven. U hebt de weg bepaald die ik heb te gaan, de rol die ik op mij heb te nemen en elke stap op het mij aangewezen pad. Ik kan de weg niet kwijtraken. Ik kan er slechts voor kiezen een tijdje af te dwalen, om dan terug te keren. Uw liefderijke Stem zal mij altijd terugroepen en mijn voeten de goede kant op leiden. Mijn broeders kunnen allen de weg volgen die ik hun voorga. Maar ik volg slechts op de weg naar U toe, zoals U mij die wijst en wil laten gaan.

Laten wij dus Iemand volgen die de weg kent. We hoeven niet te talmen en we kunnen niet afdwalen van Zijn liefdevolle Hand voor langer dan een ogenblik. We gaan samen onze weg, want we volgen Hem. En Hij is het die de afloop zeker stelt en een veilige thuiskomst zeker waarborgt.

Wil je meer weten?


Handboek voor Leraren 11. Hoe wordt oordelen opgegeven? Pag. 29

Men zegt dat de ervaring de mensen wijs maakt. Dat is een kromme redenering. Als er niets hogers dan de ervaring zou bestaan, zou de mens krankzinnig worden.

Vorige edities:

TOP