Nieuwsbrief

Privacybeleid

Artikelen

Een Gedachte van Riek

Communicatie
 Een gedachte van Riek

Het lichaam communiceert niet. Het kan alleen weerspiegelen, en doet dit op een heel lage frequentie van licht. Jezus noemt het in zijn Cursus in Wonderen ‘duisternis’ of ‘dood’. Dit omdat het alleen kan weerspiegelen wat je wilt zien en jij het zelf projecteert. Het is een gesloten circuit. Het is niet verbonden.

Je gebruikt deze weerspiegelingen die je om je heen meent te zien om jezelf te bewijzen dat jouw interpretatie van de werkelijkheid juist is. En je gelooft er in omdàt je het zelf hebt gemaakt. Tegelijkertijd ben je angst zelf, want overal om je heen zie je verschillen welke je niet kunt verenigen. De uiterlijke vorm verhindert een werkelijk begrijpen, je kunt er niet in doordringen en een werkelijk gevoel van verbondenheid kan niet bestaan. Werkelijke communicatie is afwezig. Scheppen is onmogelijk.

Toch heb je het vermogen tot communicatie niet verloren.
Verander je denken over jezelf! Je vergist je. Je kunt jezelf niet maken. Je bent niet het lichaam waarmee je jezelf zo sterk vereenzelvigd. Je bent door God geschapen, en bent nog steeds zoals God je geschapen heeft. Je bent vrij.

Wil je meer weten?

Hoofdstuk 3 De Onschuldige Waarneming - VI en VII, pag. 46 en
Hoofdstuk 4 De illusies Van Het Ego - VII Schepping en Communicatie, pag. 69
Matteüs 13: 1-23 https://www.bible.com/nl/bible/328/MAT.13.1-23.NBG51

Men zegt dat de ervaring de mensen wijs maakt. Dat is een kromme redenering. Als er niets hogers dan de ervaring zou bestaan, zou de mens krankzinnig worden.

Vorige edities:

TOP