Nieuwsbrief

Privacybeleid

Artikelen

Een Gedachte van Riek

Is de Cursus mijn weg?
 Een gedachte van Riek

Dit is een vraag die zich op veel manieren uitdrukt en regelmatig opduikt bij studenten van de Cursus. Maar laten we beginnen met het antwoord hierop: ‘Ja, 100%”. Het is een verplichte cursus. Dat is wat Jezus op de eerste pagina van Zijn Cursus stelt. En heb je weet van de Cursus, heb je het ingezien of zelfs misschien al jaren gedaan? Opnieuw is het antwoord: ‘Ja 100%’. Jezus kiest zijn leerlingen op grond van hun mogelijkheid Hem te volgen. Hij vergist zich niet. Het boek kwam niet toevallig in jouw handen.

De standvastige bereidheid om het doel te bereiken dat de Cursus stelt, vrede, is echter een kwaliteit die ontwikkeld moet worden. Dus geeft Jezus op dezelfde eerste pagina ook wat speelruimte: de tijd waarop je hem doet staat jou vrij, en je kunt kiezen wat gedeelte van het leerplan je op een gegeven moment wilt doen.

De vraag komt dan op dat als je echt vrede wilt en de Cursus beoogt om jou naar vrede te leiden, waarom je je er van af wilt keren, of je er niet ten volle voor wilt inzetten voor het beoogde doel?

Je zult hier misschien een hele lijst van antwoorden op kunnen geven. Maar uiteindelijk is er maar één antwoord: je stelt je eigen doelen en je vertrouwt op je eigen oordeel op wat je nodig denkt te hebben.

Toch kunnen er ook ‘omwegen’ worden aangeboden die in lijn liggen met de Cursus en die een aanvaarding van het doel van vrede vergemakkelijken voor een bepaald individu. Dit verwijst naar de mogelijkheid om datgene van het leerplan te leren wat je verkiest.

Het vraagt grote eerlijkheid om in elke situatie onder ogen te zien wanneer de mogelijkheid tot vrede wordt aanvaard of afgewezen, dan wel (nog) niet wordt gezien. Is dit eenmaal gezien en ervaren dan is er geen probleem met motivatie meer, hoewel je nog vele malen met de eerlijkheidstest geconfronteerd zult kunnen worden. Want uiteindelijk moet de standvastige bereidheid om het doel te bereiken ontwikkeld worden: het ego is wat conflict is en kan je niet naar vrede leiden. Maar jij kunt leren wáár vrede gevonden kan worden en leren wat het voor jou betekent. Daarbij kun je dus niet op jezelf vertrouwen zoals jij jezelf hebt geïdentificeerd in het lichaam, maar je kunt volledig vertrouwen op het Zelf dat zowel in jou als in je broeder de waarheid vertegenwoordigt van de eeuwige vrede van de Schepper.

Deze ‘gehoorzaamheid’ aan dit onzichtbare Zelf is wat in volkomen tegenstelling wordt gezien en ervaren met wat als normale basis wordt gezien voor het menselijk bestaan. En het is inderdaad in volkomen tegenstelling. Maar het is de waarheid en daarom is deze wereld van conflict dat niet. En de Cursus biedt de weg uit de illusie van de werkelijkheid van deze wereld.

Wil je meer weten?

Tekst - Inleiding, pag. 1
Hoofdstuk 3 - IV. 7. Vergissing en het ego, pag. 43
Hoofdstuk 4 - VI. 6. De beloningen van God, pag. 68
Hoofdstuk 7 - XI. 4. De staat van genade, pag. 139
Hoofdstuk 8 - V. 5. De onverdeelde wil van het Zoonschap, pag. 150
Hoofdstuk 17 - VIII. De voorwaarden voor vrede, pag. 378

Men zegt dat de ervaring de mensen wijs maakt. Dat is een kromme redenering. Als er niets hogers dan de ervaring zou bestaan, zou de mens krankzinnig worden.

Vorige edities:

TOP