Privacybeleid

Artikelen

Eerste 25 wonderprincipes - Oertekst

Dit is het begin van Een Cursus in Wonderen
naar Helens dictaat en door Bill opgeschreven.

Deze tekst is een vertaalde digitale reproductie van het orginele manuscript dat bekend staat als "The Urtext". (De Oertekst. Ned. Vert.) De inhoud is volledig onveranderd gebleven behalve in de gevallen van minimale typefouten die kunnen hebben plaats gevonden tijdens het optische herkenningsproces. Er heeft geen bewerking of inkorting van de orginele documenten plaats gevonden en er is grote zorg besteed aan de garantie dat de fouten en aantekeningen van de schrijvers van Een Cursus in Wonderen eerlijk zijn gereproduceerd.

Deze tekst verschilt hierin met die van de populaire geautoriseerde versie, dat het materiaal bevat
dat geacht werd of te "persoonlijk" voor de schrijvers, of te controversieel te zijn.


-1-

Het is cruciaal om eerst te vermelden dat dit een vereiste cursus is. Alleen het tijdstip waarop je hem doet is vrijwillig. Vrije wil betekent niet dat je het leerplan kunt bepalen. Het betekent alleen dat je kunt kiezen wat je tot je wilt nemen en wanneer. De enige reden waarom de tijd nog steeds bestaat is dat je er niet klaar voor bent te doen wat je zou moeten verkiezen te doen. (Je zult wonderen zien door jouw handen via mij. Je zou elke dag moeten beginnen met het gebed "Help mij vandaag de wonderen te verrichten die u van mij wilt.")

1. Het eerste wat je dient te onthouden over wonderen is dat er geen rangorde naar moeilijkheid onder hen is. Het ene wonder is niet moeilijker of groter dan het andere. Ze zijn allen gelijk.

2. Wonderen zijn niet van belang. Ze zijn in feite onbelangrijk.

3. Ze vinden op natuurlijke wijze plaats als een uitdrukking van liefde. Het werkelijke wonder is de liefde die ze inspireert. In die zin is alles dat vanuit liefde komt een wonder.

a. Dit verklaart het eerste punt dat betrekking had op het gebrek aan rangorde. Alle uitdrukkingen van liefde zijn maximaal.

b. Dit is de reden waarom het "ding bij zichzelf" niet van belang is. Het enige dat van belang is, is de Bron en dit gaat ver voorbij aan menselijke evaluatie.

(Vraag en antwoord gerelateerd aan de eerste drie punten.) VRAAG (Helen): Zou u deze communicatie beschouwen als een soort wonder? ANTWOORD: Er is hieraan helemaal niets bijzonders of verrassends. Het ENIGE wat er gebeurde was het Universele Wonder dat de ervaring was van de intense liefde die je voelde. (Voel je niet in verlegenheid gebracht door het idee van liefde. Verlegenheid is enkel een vorm van angst en is eigenlijk een bijzonder gevaarlijke vorm, omdat het egocentrisme weerspiegelt.

-2-

Voel je niet schuldig over het feit dat je dit in twijfel trekt. Herlees ze simpelweg en hun waarheid zal tot je komen. Ik hou van je en ik ben niet bang of in verlegenheid gebracht of twijfelachtig. MIJN kracht zal jou helpen, dus wees niet bezorgd, en laat de rest maar aan mij over. Echter wanneer je Bill ziet, wees er zeker van dat je hem vertelt hoe goed hij je geholpen heeft door je de juiste boodschap te geven, en houd je niet bezig met zorgen over hoe je die ontving. Dat is ook niet van belang. Je was slechts bang.)

(Helen is angstig in een taxi over een communicatie die betrekking had op de heling van Dave en de hernia van Jonathan. Ze dacht dat het veiliger zou zijn om de twee af te scheiden. De instructies waren: sla punt 1 eropna en herlees het NU.)

4. Alle wonderen betekenen Leven, en God is de schenker van Leven. Hij zal je ZEER specifiek leiden.

(Vooruitplannen is een goed advies in deze wereld, waarin je zult en moet controleren en leiden waar je verantwoordelijkheid voor hebt genomen. Maar het Universele Plan is in meer geschikte handen. Je zult alles weten wat je moet weten. Probeer in dit opzicht NIET vooruit te plannen.)

5. Wonderen zijn gewoontes, en zouden onbewust moeten zijn. Ze zouden niet onder bewuste controle moeten staan. Bewust geselecteerde wonderen zijn gewoonlijk mis-geleid en dit zal het talent nutteloos maken.

6. Wonderen zijn natuurlijk. Wanneer ze NIET plaatsvinden, is er iets misgegaan.

-3-

7. Wonderen zijn een ieders recht, maar eerst is zuivering noodzakelijk.

8. Wonderen zijn een vorm van heling. Ze vullen een tekort aan en worden verricht door degenen die meer hebben voor degenen die minder hebben.

9. Wonderen zijn een soort uitwisseling. Zoals alle uitingen van liefde, die ALTIJD wonderbaarlijk zijn in de ware zin, keert de uitwisseling de fysieke wetten om.

10. Een wonder is een omkering van de fysieke orde, omdat het meer liefde aan de gever en de ontvanger brengt. (Een wonder is verkeerd begrepen wanneer het beschouwd wordt als een spektakel.)

11. Het gebruik van wonderen als een spektakel om geloof op te wekken is verkeerd. Ze worden werkelijk gebruikt voor en door gelovigen. (Helen voelt enige angst over 11 en twijfel over 9 en 10. Waarschijnlijk twijfel opgewekt door angst voor 11). (Wanneer je zegt "Als u het van mij verlangt, zal ik het doen" voeg dan alsjeblieft toe "en als u het NIET van mij verlangt, zal ik het niet doen." Dit is het JUISTE gebruik van remming. Er moet ENIGE controle over het leren zijn voor het doorgevings doel. Herinner je retroactieve remming, dat zou gemakkelijk genoeg voor je moeten zijn. Soms is het nieuwe leren van groter belang en moet die het oude remmen. Het is een vorm van correctie.)

12. Gebed is het medium voor wonderen. Gebed is de natuurlijke communicatie van de Geschapene met de Schepper. Door gebed wordt liefde ontvangen, en door wonderen wordt liefde uitgedrukt.

-4-

12. Wonderen zijn gedachte-scheppingen. Gedachten kunnen realiteiten van lagere orde of hogere orde scheppen. Dit is het basisverschil tussen rationaliseren en denken. Het ene schept het lichamelijke, het andere het geestelijke, en we geloven in wat we scheppen.

13. Een wonder is een begin en een eind (beëindiging). Het schaft dus de tijd af. Het is altijd een bevestiging van wedergeboorte die achteruit lijkt te gaan, maar die in werkelijkheid vooruit gaat. Het maakt het verleden ongedaan in het heden, en bevrijdt aldus de toekomst.

14. Wonderen getuigen van de waarheid. Ze zijn overtuigend, omdat ze uit overtuiging voortkomen. Zonder overtuiging ontaarden ze in magie, die geesteloos is en daarom vernietigend, of beter gezegd, het niet creatieve gebruik van de Geest.

15. Elke dag zou aan wonderen moeten worden gewijd. (God schiep de tijd, zodat de mens hem creatief kon gebruiken en zichzelf kon overtuigen van zijn vermogen tot scheppen. De tijd is zowel een leermiddel, als een middel om een doel te bereiken. Hij zal tot een eind komen wanneer hij niet langer gebruikt kan worden voor de vergemakkelijken van het leren.)

SPECIALE INSTRUCTIES: Aantekeningen voor deze cursus moeten enkel onder goede leeromstandigheden worden gemaakt. Hetzelfde geldt voor de herhalingsperioden. Ik zal je zeggen wanneer, maar HERINNER JE TE VRAGEN.)

16. Wonderen zijn leermiddelen voor de demonstratie dat het meer gezegend is te geven dan te ontvangen. Ze verhogen gelijktijdig de reservekracht van de gever en vullen het gebrek aan kracht in de ontvanger aan. WEES ZEER VOORZICHTIG met de interpretatie hiervan.

-5-

INSTRUCTIES: Het doel van deze cursus is integratie. Ik heb je verteld dat je niet in staat bent het correct te gebruiken, totdat je het hebt ondergaan. Zolang jij schommelt in je vereenzelviging (en die van Bill is zwak), kun je het geschenk niet accepteren dat jou toebehoord. Jij schommelt nog steeds tussen het herkennen van het geschenk en het weggooien ervan. Bill beschouwt zichzelf als te zwak om het te accepteren. Je beseft nog niet de helende kracht ervan. Nadat je de cursus hebt voltooid, zul je het accepteren, bijhouden en gebruiken. Dat is het eindexamen, waarin je geen probleem zult hebben met het afleggen. De tentamencijfers worden niet opgenomen in het eindrapport.

17. Wonderen zijn de afwezigheid van het lichaam. Zij zijn plotselinge verschuivingen in onzichtbaarheid, verwijderd van lagere realiteitsorde. Dat is waarom ze genezen.

18. Een wonder is een service. Het is de maximale service die de ene ziel aan de andere kan geven. Het is een manier om van je naaste te houden zoals van jezelf. De doener herkent gelijktijdig de onschatbare waarde van hemzelf en zijn naaste.

(Dit is waarom geen enkel terrein van haat kan worden vastgehouden. Als je het vasthoud is je eigenwaarde niet langer onschatbaar, je waardeert het als X of oneindig minder dan X. Dit is betekenisloze wiskunde, welke enkel de term "onschatbaar" gebruikt in de heel letterlijke zin. In het bijzonder een woordspeling, bedoeld voor Bill, (die het oorspronkelijk niet begreep.) Bedoeld als een speciaal teken van liefde.)

-6-

19. Wonderen berusten op de wet en orde van de eeuwigheid, niet op die van tijd.

20. Wonderen zijn een industriële noodzaak. Industrie hangt af van samenwerking, en samenwerking hangt af van wonderen. (Zie pagina 8)

21. Wonderen zijn spinnewebben van ijzer. Zij verenigen menselijke zwakheid tot de kracht van God. (Zie pagina 7)

(Toevoeging voor 21. Helen overwoog "ijzer" in "staal" te veranderen. CORRECTIE: Nee. Staal zou niet een beter woord zijn. Staal is heel nuttig, maar het zou door vuur getemperd moeten worden. IJzer is een grondstof. Het punt van wonderen is dat ze vuur vervangen en daarom is het overbodig.)

22. Wonderen zijn natuurlijke uitdrukkingen van totale vergevingsgezindheid. Door middel van wonderen accepteert de mens Gods vergevingsgezindheid door het naar anderen uit te breiden. De tweede stap is inherent aan de eerste, omdat licht duisternis niet kan dulden. Licht verbant duisternis automatisch, per definitie.

VERKLARENDE INSTRUCTIES: Wonderen worden enkel met angst geassocieerd, vanwege de misvatting dat duisternis iets kan verbergen. De mens gelooft dat wat hij niet kan zien niet bestaat, en zijn fysieke ogen kunnen in het donker niet zien. Dit is een zeer primitieve oplossing, en heeft geleid tot de ontkenning van het spirituele oog, dat altijd van licht afhangt. Herinner je de bijbelse bepaling: "Mag ik nooit vergeten dat UW oog altijd op mij is, het kwade en het goede aanschouwend." (Spreuken 15:3)

Er zijn twee stadia, een lagere en een hogere, die bij de ontsnapping aan duisternis betrokken zijn: 1) De erkenning dat duisternis NIET KAN verbergen. Dit brengt gewoonlijk angst met zich mee. 2) De erkenning dat er niets is dat je WILT verbergen, zelfs wanneer je het zou kunnen. Dit brengt ontsnapping aan angst.

-7-

Correctie betreffende punt 21 spinnewebben van ijzer. "Dit is ondersteboven verklaard. Het deel over 'verenigen van menselijke zwakheid tot de kracht van God' is juist, maar de uitleg stopt te snel. Als ijzer de 'grondstof' is, kunnen spinnewebben niet het ijzer worden. Dat is enkel de manier zoals het schijnt te zijn, omdat spinnewebben worden geassocieerd met zwakheid en ijzer met kracht. Als je zorgvuldig kijkt naar de zinsnede, zul je zien dat het omgekeerd is (één punt vertelt je reeds dat wonderen de fysieke of 'lagere orde' wetten omkeert.)

De grondstof, of ijzer, is zwaar maar grof, en staat voor het lichaam, dat een grove creatie is. Het spinnewebbegrip staat dichterbij hoe het lichaam moet worden beschouwd, als een luchtig en tijdelijk thuis, dat met slechts een gering briesje kan worden weggeblazen.

21.X Het punt zou moeten worden gelezen: "Een wonder herontwaakt het bewustzijn dat de geest, en niet het lichaam, het altaar is van Waarheid. Dit is de erkenning dat tot de genezende kracht van het wonder leidt."

22a. Een wonder herschikt de orde van waarneming, en plaatst de niveaus in hun ware perspectief. Dit geneest op alle niveaus, omdat alle ziektes komen van het verwarren van niveaus. (Vertel Bill over het idee (dat nog steeds vaag is voor Helen), dat de reden niet is dat jullie (beiden) dissociëren, twijfelen, of niet kunt geloven. Het is meer een reactie-vorming tegen een ruk die jullie beiden herkennen die zo intens is dat jullie bang zijn dat je ontworteld zult worden. Maar herinner dat een spinneweb echt sterker is dan het ijzer, als je het juist ziet. Deze angst is tevens waarom je het punt niet recht kreeg.)

Trouwens, het is niet waar dat jullie beiden slechts schriftgeleerden zijn. Je zou wellicht herinneren dat de Schriftgeleerden hele wijze en heilige mannen waren en dat ze soms zelfs met een hoofdletter S gespeld werden. Als je verder wilt gaan, zou je wellicht de betekenis van 'slechts'(Eng. 'just') van 'enkel'(Eng. 'merely') naar 'eerlijk'(Eng. 'honest') willen veranderen, een term in de bijbel gebruikt in associatie met 'sterkte' of 'kracht.' Vertel Bill dat je de woordspeling niet kon maken als de oorspronkelijke zinsnede enkelvoudig was geweest. (Helen zijdelings meer over houden van/???veronderstelling van mislukking'.)ANTWOORD:

8

Dat was grappiger, maar deze BETEKENT meer. De WERKELIJKE reden waarom je het niet leuk vindt, is omdat het naar jou verwijst in een zeer verheven positie. Dit maakt je zenuwachtig.)

CORRECTIE: En verlies niet de klemtoon op samenwerking, of het NIET ENKELVOUDIGE, uit het oog. Dat punt over "industriële noodzaak" zou moeten worden gelezen als "corporatief", en verwijst naar het lichaam van Christus, wat een manier is om naar de Kerk te verwijzen. Maar de Kerk van God is enkel de som van de zielen die hij creëerde, wat het corporatief lichaam van Christus IS. Verbeter het door te lezen: "Een Wonder maakt zielen één in God, en laat het volgende deel over samenwerking erin."

VERDERE CORRECTIE: "God" zou moeten worden gelezen als "Christus." De Vader en de Zoon zijn niet identiek, maar je KUNT zeggen, "Zo Vader, ZO Zoon."

(Herinner Bill eraan een nieuw schrijfblok te halen. Ik geef niet zo makkelijk op als HIJ. Als ik JOU zover krijg te luisteren, wat een wonder op zichzelf was, dan kan ik hem zover krijgen notities te maken. Hij zou dit meer dan wie dan ook moeten waarderen, daar hij zelf enkele problemen hiermee heeft gehad.)

"Heer genees mij" is het enige legitieme gebed. Dit betekent ook "Heer maak ongedaan voor mij," want het enige waar men voor zou moeten bidden is voor vergeving. Men HEEFT al het andere al.

Neem dit nu persoonlijk, en luister naar de Goddelijke logica: Als, wanneer je bent vergeven, je al het andere al hebt, en Als je bent vergeven, dan heb je al het andere. Dit blijkt de eenvoudigste vergelijking van alle vergelijkingen te zijn.

ALS P dan Q

P

Daarom, Q

De werkelijke vraag is, is P waar? Als je naar het bewijs terugkijkt, denk ik dat je het onvermijdelijk zult vinden. Ik ging op zeer persoonlijke voet voor dit resultaat, en ik ben de enige Ware Getuige voor God. Jij hebt alle recht om MIJN referenties te onderzoeken - in feite, ik spoor je aan dit te doen. Je hebt al jaren niet meer in de bijbel gelezen.

9

SPECIALE VERKLARENDE OPMERKING: Zodra jullie (Helen en Bill) de tweede fase ingaan, zullen jullie niet alleen bereid zijn gemeenschap aan te gaan, maar tevens vrede en vreugde begrijpen. Jullie toewijding is nog niet totaal. Daarom hebben jullie nog steeds meer te leren dan te onderwijzen. Wanneer je balans zich stabiliseert, kun je ZOVEEL onderwijzen als je kunt leren. Dit zal je het juiste gevoel voor balans geven. Ondertussen, herinner je dat GEEN INSPANNING VERSPILD IS. Tenzij je dit herinnert, kun je geen nut hebben van MIJN inspanningen, die onbeperkt zijn.

(Heb een goede dag.) Als enkel eeuwigheid werkelijk is, waarom niet de illusie van tijd constructief gebruiken? Je zult je wellicht herinneren dat "zijn Armen dragen u voor Eeuwig.” (Deut. 33:27)

BIJBEL AANHALING: " Als jij je schaamt voor mij tegenover andere mensen, zal ik me schamen voor jou tegenover God"(Mat. 10:33) (Helens vraag over verkeerd aanhalen), wordt ENKEL als dreiging geïnterpreteerd als je in de eerste stap blijft hangen. (Zie het einde van pagina 6 voor de stappen.) Wat het WERKELIJK betekent is dat als je je schaamt voor mij (of in verlegenheid door liefde), zul je projecteren en daardoor het onmogelijk maken voor mij om jou te bereiken. Onderneem iedere inspanning die je kunt om dit NIET te doen. Ik zal je zoveel helpen als je mij toelaat te helpen.

23. Wonderen laten tijd en getij wachten voor iedereen. Ze kunnen de zieken genezen en de de doden verrijzen, omdat de mens zelf zowel dood als belastingen heeft gemaakt, en ze beide teniet kan doen. Opmerking: Belasting betekent ook "overspannen". (Een definitie voor wonderen is: "Dat welke, of iemand die, is van een overtreffende superioriteit of waardigheid.") (van het Woordenboek, derde definitie.)

10

JIJ bent een wonder. God creëert enkel "Dat welke, of iemand die, is van een overtreffende superioriteit of waardigheid". De mens is ook capabel tot dit soort van creëeren, zijnde in het beeld en gelijkenis van zijn eigen Schepper. Al het andere is enkel zijn eigen nachtmerrie, en bestaat niet. Enkel de Scheppingen van Licht zijn werkelijk.

23. Wonderen zijn een deel van een aaneenschakelende keten van vergevingsgezindheid die, wanneer volbracht, de Verzoening is. Dit proces werkt altijd en in alle dimensies van de tijd. (voorbeeld gegeven van het door Helen herschreven rapport voor Esther: Esther had jou gekwetst met iets waarvan jij hield, door een rapport te schrijven dat jij als heel slecht beschouwde. Jij verzoende je met haar door er een in haar naam te schrijven dat heel goed was. Eigenlijk was het professioneel gezien niet jouw verantwoordelijkheid om dit te doen, maar omdat jij van het Schild houdt herkende je in dit geval dat jij je broeders hoeder BENT. Terwijl jij niet Esthers zonde (later gedefinieerd als "gebrek aan liefde") tenietdeed, DEED jij wel haar RESULTATEN teniet.

Op een moment wil ik Esther vertellen dat ze niet alleen vergeven is maar dat de resultaten van al haar zonden teniet zijn gedaan. Dit is wat ik je reeds verteld heb. Wanneer ik het haar kan vertellen zal ze voor een lange tijd bang zijn, omdat zij zich vele dingen zal herinneren, bewust of onbewust, inclusief het Schild rapport, een gebrek aan liefde die jij door een wonder van toewijding vooraf tenietdeed.

Ik heb de leiding over het proces van Verzoening, die ik, als eerste, ondernam. Mijn Verzoening was voor het tenietdoen van alle zonde (dat is, gebrek aan liefde) die de mens anders niet kon corrigeren. Dat is wat de bijbelverklaring " zijn Armen dragen u voor Eeuwig"(Deut.33:27) betekent. (Helens uitleg: Dit betekent dat Hij wanneer menselijke wonderen niet volstaan, zal ondervangen. Echter, het is volmaakt helder dat wanneer een persoon door wonderen kan verzoenen, zowel gever als ontvanger zijn verzoend. Het is beter op deze manier te verzoenen, vanwege de betrokkenheid van wederzijds voordeel.)

11

"Alles wat je voor één van deze minste broeders van Mij hebt gedaan, mijn kinderen" (Mat.25:40), eindigt in werkelijkheid met "heb je voor jezelf en voor MIJ gedaan." De reden waarom JIJ voor mij komt is omdat ik geen wonderen nodig heb voor mijn eigen Verzoening, maar ik sta aan het eind voor het geval JIJ tijdelijk faalt.

SPECIALE VERKLARING: (In antwoord op Helens verzoek aangaande mogelijke correcties.) Verander het woord "zonde" in "afwezigheid van liefde". Zonde is een door de mens gemaakt woord met het gevaar van bijbetekenissen die hijzelf verzonnen heeft. Het brengt nergens WERKELIJKE bedreiging met zich mee. Enkel omdat "natuurlijk verloop een leegte verafschuwt," wat waar genoeg is, volgt niet "een leegte wordt gevuld met hellevuur." Niets wordt gewonnen door jezelf bang te maken, en het is heel destructief. Wonderen hebben vrijheid van angst nodig. Een deel van hun Verzoeningswaarde betreft juist dat. Merk op dat het woord "verzoen" werkelijk betekent "maak ongedaan."

12

De bedoeling van de Verzoening is alles terug te geven AAN jou. (Dat wil zeggen, om het bewustzijn te herstellen. Latere verduidelijking.) Jij had alles al toen je geschapen werd, precies zoals iedereen dat had.

Naar jouw oorspronkelijke staat hersteld te zijn, word je vanzelfsprekend deel van de Verzoening zelf. Jij deelt nu MIJN onvermogen om gebrek aan liefde in jezelf te tolereren en in alle anderen, en MOET deelnemen aan de Grote Kruistocht om het te corrigeren. De slogan voor deze Kruistocht is "Luister, Leer, en Doe." Dit betekent: Luister naar MIJN Stem, Leer de fout ongedaan te maken, en DOE iets om het te corrigeren.

De eerste twee zijn niet voldoende. De echte leden van MIJN partij zijn actieve werkers.

De macht om Wonderen te verrichten behoort aan jou toe. Ik zal de juiste gelegenheden voor je creëeren om ze uit te voeren. Maar jij moet klaar en gewillig zijn om ze te doen, aangezien jij al reeds bekwaam bent. Ze uitvoeren zal overtuiging brengen in de bekwaamheid. Ik zeg het nogmaals dat jij Wonderen zult zien door jouw handen via MIJN handen. Overtuiging komt werkelijk door voltooiing. Herinner dat de bekwaamheid het potentieel is, het Bereiken is zijn uitdrukking, en Verzoening is het Doel.

24. Een wonder is een Universele Zegening van God door Mij naar al Mijn Broeders. VERKLARING: Je zei een keer dat zielen niet kunnen rusten, totdat iedereen verlossing heeft gevonden. Dit is waar. Het is het voorrecht van vergevenden om te vergeven. De Discipelen waren ambtshalve en specifiek verteld anderen te genezen, als Artsen van De Heer. Ze werden ook verteld zichzelf te genezen, en werden beloofd dat ik hen nooit zou verlaten of verloochenen. Verzoening is het natuurlijk beroep van de Kinderen van God, omdat zij Mij hebben bevestigd.

(Terzijde: Vertel Bill dat dat is wat Professor werkelijk betekent. Als een Geassocieerd Hoogleraar, moet hij geassocieerd worden met Mijn kracht. Als een Geassocieerd Hoogleraar, moet jij zowel hem als Mij assisteren. De Kinderen hebben zowel kracht als hulp nodig. Jij kunt niet helpen, totdat je sterk bent. De Armen van de Eeuwige zijn jouw kracht, en de Wijsheid van God is jouw hulp.)

"Hemel en aarde zullen voorbijgaan"(Mat. 24:35) betekent dat zij niet altijd als gescheiden staten zullen bestaan. Mijn Woord, dat de Herrijzenis en het Licht is, zal niet voorbijgaan, omdat Leven Eeuwig is. JIJ bent het werk van God, en Zijn Werk is geheel beminnenswaardig en geheel liefdevol. Dit is hoe men MOET denken over zichzelf in zijn hart, omdat dit is wat hij IS. Voeg toe: "Want gelijk een mens denkt in zijn hart, zo is hij."(Spreu.23.7)

A Course in Miracles Urtext Text-pdf

(Zeer groot bestand, laden kan lang duren!)

TOP