Privacybeleid

Artikelen

Speciale boodschappen 2.

(2 oktober 1976 - pagina 21)
 Speciale booschappen van Een Cursus in Wonderen oertekst.

Mijn lichaam verdween, omdat ik er geen illusies over had. De laatste was verdwenen. Het werd in de tombe geplaatst, maar er was niets meer dat begraven kon worden. Het verging niet, omdat het onware niet dood kan gaan. Het werd slechts wat het altijd was. En dat is wat "de steen afwentelen" betekent. Het lichaam verdwijnt, en verhult niet langer wat erachter ligt. Het houdt er enkel mee op de visie in de weg te staan. De steen afwentelen, betekent voorbij aan de tombe te zien, voorbij aan de dood, en de nietigheid van het lichaam te begrijpen. Wat als niets wordt herkend, moet wel verdwijnen.


Ik heb daarna wel een menselijke vorm aangenomen, met menselijke attributen, om tot diegenen te spreken die de waardeloosheid van het lichaam aan de wereld zouden bewijzen. Dit is zeer verkeerd begrepen. Ik kwam om ze te zeggen dat de dood een illusie is, en dat de denkgeest die het lichaam maakte, er nog een kan maken, aangezien de vorm zelf een illusie is. Ze begrepen dit niet. Maar nu spreek ik tot jou, en ik geef je dezelfde boodschap.

De dood van een illusie betekent niets. Het verdwijnt wanneer je ontwaakt en je besluit niet langer te dromen. En je hebt nog steeds de kracht om deze beslissing te maken, net zoals ik dat deed.

God steekt Zijn hand uit naar Zijn Zoon om hem te helpen opstaan en naar Hem terug te keren. Ik kan helpen, omdat de wereld een illusie is, en ik de wereld te boven gekomen ben. Kijk voorbij aan de tombe, het lichaam, de illusie. Heb vertrouwen in niets anders dan de levenskracht en de leiding die God je geeft. Hij kan het lichaam niet geschapen hebben, omdat het een beperking is. Hij moet de levenskracht geschapen hebben, omdat die onsterfelijk is. Kunnen degenen die zoals Hem geschapen zijn, beperkt zijn? Het lichaam is het symbool van de wereld. Laat het achter. Het kan de hemel niet betreden. Maar ik kan je erheen leiden, wanneer je maar wilt. Samen kunnen we de wereld zien verdwijnen en tegelijkertijd haar symbool zien vervagen. En dan, en dan.... daar kan ik niet over spreken.

Een lichaam kan zonder illusie niet stand houden en de laatste die overwonnen moet worden, is de dood. Dit is de boodschap van de kruisiging; er is geen rangorde naar moeilijkheid in wonderen. Dit is de boodschap van de opstanding: illusies zijn illusies. De waarheid is waar. Illusies verdwijnen. Alleen de waarheid blijft achter.

Deze lessen hoeven maar een keer onderwezen te worden, want wanneer de steen van de dood is afgewenteld, wat kan er dan gezien worden behalve een lege tombe? En dat is wat jij ziet die me volgt naar het zonlicht en weg van de dood, voorbij aan alle illusies, naar de poort van de hemel, waar God Zelf zal komen om je mee naar huis te nemen.


<<< vorige <<< Speciale boodschap 1 <<< vorige <<<

•Speciale boodschappen van Een Cursus in Wonderen, oertekst. (Engels,PDF)

TOP