Nieuwsbrief

Privacybeleid

Artikelen

Een Gedachte van Riek

Gods rechtvaardigheid
 Een gedachte van Riek

“Waarom zou je niet overlopen van vreugde als jou wordt verzekerd dat al het kwaad dat je denkt te hebben gedaan nooit is gedaan, dat al je zonden niets zijn, dat je zo puur en heilig bent als je geschapen bent, en dat licht, vreugde en vrede in jou woont? Jouw beeld van jezelf kan de Wil van God niet weerstaan. Je denkt dat dit de dood is, maar het is leven. Je denkt dat je vernietigd wordt, maar je wordt verlost.”
- Uit Een Cursus in Wonderen, Werkboek Deel I Les 93-4., pag. 161

De simpele reden dat deze verzekering jou angst aanjaagt is dat deze verzekering óók voor al je broeders geldt. Dat is Gods rechtvaardigheid. Maar je bent zó bezeten van het idee van de schuldigheid van je broeder dat je het voor jezelf bijna onmogelijk maakt je eigen onschuld te ervaren. Bijna onmogelijk, want je kunt uiteindelijk Gods rechtvaardigheid niet ontlopen: jij en je broeder zijn werkelijk één. God heeft een beperking gesteld aan de pijn die jij jezelf kunt aandoen. Je kunt het eind ervan lang uitstellen maar niet oneindig. Juist doordàt je in éénheid bent geschapen komt iedereen uiteindelijk tot het besef wat hij zichzelf aandoet waarbij de Christus visie hem laat zien dat hij zijn plaats in God nooit verlaten heeft. Maar waarom wachten? Je kunt er zelf veel aan doen die tijd niet langer te rekken.

Wil je meer weten?

Tekst Hoofdstuk 25 Gods Rechtvaardigheid - VI. De speciale functie, pag. 544
en VII. De rots der verlossing.
Werkboek Deel II Les 288, pag. 444

Men zegt dat de ervaring de mensen wijs maakt. Dat is een kromme redenering. Als er niets hogers dan de ervaring zou bestaan, zou de mens krankzinnig worden.

Vorige edities:

TOP