Nieuwsbrief

Privacybeleid

Artikelen

De Kracht van een Gedachte

themaplaatjeRealiseer je je de kracht van jouw denken?
Jouw gedachten beïnvloeden alles en iedereen.

De denkgeest is zeer krachtig en verliest nooit zijn scheppende kracht. Dat is jouw denkgeest. Jouw gedachten scheppen de wereld om je heen. En als je om je heen kijkt zie je enkel naar buiten geprojecteerde gedachten. Je hebt jouw geest getraind om de wereld te zien als buiten jou, je ziet iedereen als afgescheiden van je en je ontkent dat jij de heilige zoon van God bent. Jouw geest is voortdurend bezig met voorbije gedachten.

 Als er inderdaad niets buiten jouw gedachten is, als die alle kracht van het universum bevatten, hoef je enkel van gedachten te veranderen over jezelf en over de wereld. Je wilt dit anders zien. Je wilt de wereld bevrijden van al wat je haar hebt toegedacht. Je wilt de waarheid. En gelukkig is er Een Cursus In Wonderen: het gereedschap om jouw gedachten te trainen om de dingen daadwerkelijk anders te zien. En zo jouw broeder en jezelf te verlossen.

Realiseer je dat als jij pijn werkelijk maakt, jouw broeder pijn lijdt. Dat als je jouw broeder boordeelt, je dat oordeel hebt over jezelf. Als jij depressief bent, maak je depressiviteit werkelijk. Realiseer je dat jij verantwoordelijk bent voor de wereld die je ziet. Verlossing is niet neutraal. Wat jij denkt heeft uitwerking op alles en iedereen en kan daarom alles helen.

Wat anders houdt de wereld in ketenen gevangen dan jouw overtuigingen?

En wat anders kan de wereld verlossen dan jouw Zelf?

Geloof is werkelijk krachtig.

De kracht van de gedachten die jij eropna houdt is enorm...

En zo is ons eindelijk duidelijk wat de ware aard van onze gedachten is. Ze zijn één met God, ze staan niet los van hun Bron, ze kunnen je de werkelijke wereld tonen.

Alles wat ik denk te zien, weerspiegelt een idee.

Dit is de grondgedachte van verlossing: wat ik zie weerspiegelt een proces in mijn denkgeest, dat begint met mijn idee van wat ik wil. Vandaaruit bedenkt de denkgeest een beeld van wat hij verlangt, van waarde acht en daarom probeert te vinden. Deze beelden worden dan naar buiten geprojecteerd, gezien, als werkelijk beschouwd en als eigendom bewaakt. Uit waanzinnige wensen ontstaat een waanzinnige wereld. Uit oordelen ontstaat een veroordeelde wereld. En uit vergevende gedachten komt een lieflijke wereld voort, genadig voor de heilige Zoon van God, om hem een vriendelijk thuis te bieden, waar hij een poos kan rusten voor hij verder reist, om zijn broeders te helpen samen met hem voort te gaan en de weg te vinden naar de Hemel en naar God.

Onze Vader, Uw ideeën weerspiegelen de waarheid, en de mijne brengen los van die van U alleen maar dromen voort. Laat me zien wat alleen de Uwe weerspiegelen, want die en die alleen bepalen de waarheid.


Kracht van de Denkgeest

Uit de Cursus In Wonderen:

 Er is geen gedachte, of hij heeft de macht te bevrijden of te doden. En geen enkele gedachte kan de denkgeest van de denker verlaten, of hem onbeïnvloed laten.Weinigen waarderen de werkelijke kracht van de denkgeest, en niemand blijft er zich de hele tijd volledig van bewust. Als je echter hoopt jouzelf te vrijwaren van angst zijn er enkele zaken die je dient te beseffen, en wel ten volle dient te beseffen. De denkgeest is zeer krachtig en verliest nooit zijn scheppende kracht. Hij slaapt nooit. Ieder ogenblik is hij aan het scheppen. Dat gedachten en overtuigingen zich bundelen tot een vloedgolf van kracht die letterlijk bergen kan verzetten, is moeilijk in te zien. Het lijkt op het eerste gezicht arrogant te geloven dat jij zelf zo’n kracht bezit, maar dat is niet de werkelijke reden waarom jij het niet gelooft. Je gelooft liever dat je gedachten geen werkelijke invloed kunnen uitoefenen omdat je er in feite bang voor bent. Dit mag misschien het schuldbewustzijn verzachten, maar heeft als prijs dat je de denkgeest als machteloos ziet. Als je gelooft dat wat jij denkt zonder uitwerking is, kun je misschien ophouden er bang voor te zijn, maar het is hoogst onwaarschijnlijk dat je het dan respecteert. Er zijn geen loze gedachten. Al het denken produceert vorm op een of ander niveau.

Hoofdstuk 2.VI Angst en conflict

Ik zou jou allerminst helpen als ik de kracht van je eigen denken zou kleineren. Dit zou lijnrecht ingaan tegen het doel van deze cursus. Het is veel nuttiger jou eraan te herinneren dat jij je gedachten niet zorgvuldig genoeg bewaakt. Misschien denk jij dat er op dit moment een wonder nodig zou zijn om je daartoe in staat te stellen, en dat is volkomen waar.

Het verrichten van wonderen houd in dat je de kracht van gedachten volledig beseft, om miscreëren te vermijden.

Hoofdstuk 2.VII Oorzaak en gevolg

Je vermogen jouw denken naar believen te richten is deel van zijn macht. Als je niet gelooft dat jij dit kunt heb je de macht van je denken ontkend, en het aldus in je overtuiging machteloos gemaakt.

Hoofdstuk 7.VI Van waakzaamheid naar vrede

Er is geen gedachte, of hij heeft de macht te bevrijden of te doden. En geen enkele gedachte kan de denkgeest van de denker verlaten, of hem onbeïnvloed laten.

Hoofdstuk 21.VII De laatste onbeantwoorde vraag

Uit het Nieuwe testament:

Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden. Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet? Hoe zult gij dan tot uw broeder zeggen: Laat mij de splinter uit uw oog wegdoen, terwijl, zie, de balk in uw oog is? Huichelaar, doe eerst de balk uit uw oog weg, dan zult gij scherp kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder weg te doen.

Mat.7:1-6

En zodanig een vertrouwen hebben wij door Christus bij God. Niet dat wij van onszelven bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelven; maar onze bekwaamheid is uit God; Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn dienaars des Nieuwen Testaments, niet der letter, maar des Geestes; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.

2 Cor. 3:4-6

Er is niets buiten jou!

 Dit alles is niet van belang en zal hun uitwerking niet verminderen. Maar sta jezelf niet toe uitzonderingen te maken in de toepassing van de ideeën die het werkboek bevat, en – wat je reacties op de ideeën ook mogen zijn – gebruik ze.Het geweldige hieraan is dat het van jouw kant werkelijk geen enkele inspanning vereist. Niet alleen dat, als je de discipline begint te beoefenen, zal het je besluipen. De reden daarvoor is dat er niets buiten je is. Terwijl je denkt dat dat wel zo is, wantrouw je het idee dat je daadwerkelijk jouw geest kunt trainen, simpelweg omdat je weet dat je dat niet kunt. Ergens in jou weet je de futiliteit van het proberen uit te vinden wie je bent. Dat is de reden waarom dit zeer specifiek is als het zegt: Het hoofddoel van alle oefeningen is het vergroten van je vermogen de ideeën die je zult oefenen zo uit te breiden dat ze alles omvatten. Dit zal van jouw kant geen inspanning vergen, omdat jouw geest simpelweg al alles omvat als je dat toelaat. Als ik jouw geest kan trainen om niet langer te organiseren in de associatie zal de ervaring van onmiddellijke communicatie, of een kwantum sprong buiten de tijd, voor je beschikbaar zijn omdat het dat daadwerkelijk is.

Dit vereist geen inspanning van jouw kant en dit zal voor veel conceptuele geesten zeer irritant zijn. Ik klink als de Derde Patriarch van Zen. Als je de Derde Patriarch niet hebt gehoord, hij zegt: “Doe dat niet. Doe dat niet. Ontruim jouw denken.” Een ware ontruiming zal je een onmiddelijke bewustwording geven. Dus dit gaat voorbij aan Boeddhisme of voorbij aan het handhaven van abstractie. Dit is de leer van de opstanding van jouw geest.

Het werkboek gaat zo ver als te zeggen: Sommige ideeën die het werkboek presenteert zul je moeilijk kunnen geloven. Sommige zullen een beetje moeilijk zijn. Andere kunnen nogal onthutsend lijken.. Wat hebben we nu zover? “Moeilijk te geloven” en “onthutsend.” Het doet er niet toe. Jou wordt slechts gevraagd de ideeën toe te passen zoals je opgedragen wordt. Er wordt je helemaal niet gevraagd ze te beoordelen. Er wordt je alleen gevraagd ze te gebruiken.

Geweldig! Wat het werkelijk zegt is dat er een discipline is... Dit is zeer fundamenteel voor gebed. Een oude leer van voor Aquinas – ik praat nu even over christelijkheid – was je geest te trainen om in constant gebed te zijn. Dit is de aanwijzing... Of de Franciscanen. St. Francis, die een ervaring van de liefde van God had, trainde Franciscanen om altijd in het licht te blijven en dan daden uit te voeren die onvermijdelijk wonderbaarlijke resultaten hadden, dat dat contact in stand moest worden gehouden in jouw eigen geest.

Er wordt je alleen gevraagd ze te gebruiken. Juist het gebruik ervan zal ze mening voor je geven. Zie je? Het gebruik ervan zal ze mening voor je geven. En zal je tonen dat ze waar zijn. Oke? Nu, diegenen... Er is hierin een zekere mea culpa, neem ik aan. Als je daadwerkelijk de geestestraining van Een Cursus in Wonderen begint te beoefenen– en nu praat ik rechtstreeks tegen jou daar – is het onmogelijk dat je geen ervaring zult hebben, omdat het een vereiste cursus is. Het moet jouw kleine beetje bereidheid inhouden, nietwaar? Het moet jouw vastbeslotenheid inhouden waarin je zegt: “Verdorie! Ik denk dat ik dat eens zal proberen.” Is dat het vereiste? Wat wordt er anders vereist? Niets. Je wilt hierbij misschien een beetje hulp van mij, want ik bied je het licht van jouw associatie met jezelf aan.

Dit is zeer belangrijk. Onthoud alleen dit: je hoeft de ideeën niet te geloven, je hoeft ze niet te aanvaarden, laat staan toe te juichen. Tegen een aantal ervan zul je je misschien heftig verzetten. Dit alles is niet van belang en zal hun uitwerking niet verminderen. Waarom? Wat je ook doet heeft sowieso geen utiwerking op wat je weet dat je werkelijk bent. Het is onmogelijk dat je jezelf hier niet naartoe leidt. Het is onmogelijk dat je dit niet al weet en dat je jezelf in feite naar die zekerheid leidt. Kon je dat horen? Dat is wat dit zegt. Het maakt niet uit wat je denkt dat dit is, want jouw ware Zelf, door de verrezen Jezus, als je dat op die manier wilt, jouw ware Zelf, Die nu bij je is, helpt je hiermee. Je wilt dat ik jouw ware Zelf vertegenwoordig. Ik zal dat doen. Ik ben jouw ware Zelf en vertegenwoordig voor je de waarheid van jou. Wat heeft dat met mij te maken? Niets, behalve dat ik jouw ware Zelf ben. Dat is wat ik je met toenemende mate zal leren doen. Oke?

Dit alles is niet van belang en zal hun uitwerking niet verminderen. Maar sta jezelf niet toe uitzonderingen te maken in de toepassing van de ideeën die het werkboek bevat, en – wat je reacties op de ideeën ook mogen zijn – gebruik ze. Probeer niets uit jouw geest te onttrekken. Als je geïrriteerd raakt met het Werkboek, laat jezelf geïrriteerd zijn. Het heeft geen zin jouw emoties van jezelf aan te vechten, omdat je de liefde van God afwijst. Kon je me daarmee horen?

Meer wordt er niet gevraagd. Tjonge, dat vind ik spannend! Het is geweldig voor me dat je eindelijk het Werkboek begint te doen. Laten we eens zien of we samen de tijd oneindig kunnen verkorten. Dankjewel.

~Master Teacher~

TOP